Heeft u belangstelling voor onze school?


De actuele data van onze rondleidingen in het huidige schooljaar vindt u hier: https://www.basisschoolaugustinus.nl/agenda

Wilt u zich opgeven voor één van deze dagen? Dat kan onderaan deze pagina met behulp van het boekingsformulier. 

Behalve op deze website kunt u ook informatie krijgen door ons te bellen (020-4821581). Bij voorkeur op maandag, dinsdag of donderdag tussen 8.30 uur en 14.00 uur.

Aannamebeleid:
De school hanteert 3 momenten per jaar waarop aangemelde leerlingen geplaatst worden. U kunt zich na iedere rondleiding/informatieochtend opgeven voor de aanmeldlijst. U hoort 1 jaar voor de start of uw zoon/dochter definitief geplaatst is, waarna de inschrijving plaats kan vinden. U ontvangt dan een inschrijfformulier van ons.

Te veel aanmeldingen:
Soms blijkt dat er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn. Binnen ons toelatingsbeleid is het gebruikelijk dat er dan een loting uitgevoerd wordt binnen de groep van leerlingen die dan aangemeld zijn en voldoen aan de criteria. Dergelijke lotingen worden in de praktijk met de hand, met een MR lid uit de oudergeleding erbij gedaan.

De criteria waarop toelating wordt gebaseerd zijn:

• Onderschrijven grondslag van de school
• Broertjes en zusjes hebben voorrang.
• Leerlingen uit de wijk/voedingsgebied (Landsmeer) hebben voorrang.

De loting is in 3 blokken verdeeld:
december: geboortedatum: september-oktober-november-december
(voor het geboortejaar 2020 hanteren we op dit moment een aanmeldstop)
april: geboortedatum: januari-februari-maart-april
augustus: geboortedatum: mei-juni-juli-augustus 

Heeft u al een kind bij ons op school? Inschrijven is ook dan nodig! Broertjes en zusjes hebben voorrang indien zij op tijd (dat wil zeggen uiterlijk 1 jaar voor de vierde verjaardag) ingeschreven zijn. In dat geval kunt u een inschrijfformulier vragen bij Selma van de administratie.