De school waar je je ontwikkelt tot wereldburger.

Welkom.... op de site van basisschool St. Augustinus. De school valt onder het bestuur van de ASKO, Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs.

De Augustinus in een notendop:

 • Uitdagende leeromgeving die benut wordt als inspiratiebron voor het leren.
 • Natuurgebied 'Het Ilperveld' is onze achtertuin.
 • Kennisverwerving is essentieel.
 • Methodisch én thematisch werken.
 • Onderwijs op maat; ons streven is ieders potentieel naar boven te halen.
 • Katholieke identiteit.
 • Veilig schoolklimaat; wij zijn een "Vreedzame School".
 • Leergemeenschap waarin leerlingen, ouders en personeel zich zeer betrokken en verantwoordelijk voelen.
 • Veel persoonlijke aandacht.
 • Nieuwe multimedia.
 • Snel bereikbaar vanuit Amsterdam-Noord.
 • Professionele voor, tussen en - naschoolse opvang.​​​​​​

Activiteiten

Oktober 2021

25 okt Hele dag

Facultatieve oudergesprekken groep 3 t/m 7 (deze week)

November 2021

2 nov 08:45 - 09:15

Rondleiding nieuwe ouders

5 nov Hele dag

Rapporten mee groep 2

8 nov Hele dag

Oudergesprekken groep 2 en groep 8 (deze week)

8 nov Hele dag

Facultatieve oudergesprekken groep 1