Belangrijke data / Even voorstellen / Algemeen / Thema / Vreedzame School / Natuur / In de buurt / Tot slot


BELANGRIJKE DATA
Donderdag 22 december - Kerstdiner op school (tijdens het diner is voor ouders de kerstborrel).
Vrijdag 23 december - Kerstliedjes zingen en om 12.30 uur vakantie!
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari - Kerstvakantie
Woensdag 15 februari - Studiedag, alle kinderen vrij


EVEN VOORSTELLEN

Welkom op de Augustinus
De afgelopen periode zijn de volgende kinderen bij ons op school gestart, wij heten ze van harte welkom en wensen ze veel plezier op de Augustinus. 
Groep 1/2A 
Adélie, Jax, Alisha, Sonya 
Groep 1/2B 
Ilias, Mirthe, Sofia, Eliah
Groep 1/2C 
Rose, Scott, Eline
Groep 6 
Tessa, Julian 

Contactpersonen St. Augustinus

Op de Augustinus beschikken we over 2 contactpersonen. Dit zijn Nathalie Roest en Lisa Altink.
Leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school kunnen bij de contactpersonen terecht wanneer zij een probleem of klacht hebben waar ze ondersteuning bij nodig hebben. 
De contactpersoon is géén bemiddelaar, maar is iemand die de melder van de klacht of probleem opvangt, steunt en adviseert. De contactpersoon biedt een luisterend oor en kan een melder van een klacht of probleem steunen bij het vinden van een oplossing en de juiste weg wijzen binnen de school. De gesprekken zijn vertrouwelijk. 
In de gang bij de zijdeur hangt een brievenbus waar kinderen en ouders een brief kunnen deponeren wanneer zij behoefte hebben aan een gesprek met een van de contactpersonen. 
U kunt uiteraard ook een email sturen naar de contactpersonen, vermeld hierin dan uw gegevens.

                                               Lisa Altink     Nathalie Roest
                                               l.altink@askoscholen.nl                              n.roest@askoscholen.nlALGEMEEN

Bericht van de leerplichtambtenaar
Als ouders verlof willen, dienen ze dat bij de directeur van de school aan te vragen middels een verlofformulier. De kerstvakantie is in zicht en een aantal gezinnen zou er mogelijk graag eerder of langer op uitgaan voor een vakantie. Eerder vertrekken of later terugkomen aansluitend aan de kerstvakantie is niet toegestaan.
Bij ziekmelding van een leerling op dagen voor en na de vakantie moet de ouder doorgeven of de kinderen thuis zijn of op een ander adres verblijven (bijvoorbeeld bij opa/oma/oppas). De ouder dient de adresgegevens en het telefoonnummer bij de ziekmelding door te geven aan de school.
De leerplichtambtenaar pakt de meldingen direct op en neemt contact op met de ouders. Zo nodig gaat de leerplichtambtenaar op huisbezoek.

Eten en drinken op school
Op maandag, woensdag en vrijdag hebben wij in alle groepen (!) fruitdagen. Dit betekent dat er fruit en/of groente wordt gegeten tijdens het 10-uurtje. We weten dat het soms lastig kan zijn, maar toch vragen we u als ouder, om hier rekening mee te houden en de koeken thuis te laten. Het heeft ook onze voorkeur dat leerlingen water drinken. We vragen u daarom ook op (deze dagen) geen frisdranken en andere suikerhoudende dranken mee naar school nemen. Op deze manier stimuleren wij graag een gezonde etensstijl. De dinsdag en donderdag zijn trouwens géén koekdagen. Ook dan geniet een gezond tussendoortje de voorkeur maar kan een 'gezonde' koek af en toe wel.

Afbeeldingsresultaten voor gezond tussendoortje


Brengen en halen
Ook al is het winter, we vragen u om te fietsen of lopend naar school te komen als dat enigszins kan. Brengt u uw kind toch met de auto naar school dan vinden we het heel wenselijk als u uw auto parkeert in een parkeervak en/of in een zijstraat. Dat doen gelukkig ook bijna alle ouders. School en veel ouders vinden dit wenselijk in verband met de veiligheid van onze kinderen én het risico van ongelukken, bijvoorbeeld door onverwacht openslaande autodeuren. 

We willen u erop attenderen dat bij het brengen, de jongste kinderen van de groepen 1-2 via het plein en de zijingang gebracht dienen te worden. Alleen de groepen 3-4-5 gaan via de hoofdingang.

Het is al vaker gezegd, maar weet dat álle kinderen om 8.30 uur in de klas verwacht worden. Dat geldt ook voor de inloopochtenden. Het stoort de start van dag als u later binnenloopt.

FEEST

Sint
Het Sinterklaasfeest op de Augustinus was weer één groot feest. Ook dit jaar hebben de ouders van de OR de school en de Schatkamer weer prachtig versierd. Op 3 december heette Amicitia, ook bestaande uit ouders en (oud) leerlingen, iedereen welkom met heerlijke sinterklaasnummers bij aankomst van Sinterklaas. Ze bleven zelfs nog wat langer om de sinterklaasliedjes harmonisch te ondersteunen. Sint zou met een helikopter landen. We moesten wat langer wachten want hij had een noodlanding gemaakt en kwam terecht in een hooibaal. Sint had nog allemaal hooi in zijn baard toen hij aankwam, maar zijn twee leuke pieten, een grappige en  een meisjespiet, waren gelukkig ongedeerd. Nadat Sint en Pieten in de klassen waren geweest hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 5 een cadeau voor zichzelf uitgekozen uit de Schatkamer. 

Schatkamer      Bij de schatkamer

De schatkamer kon weer bewonderd worden.


Sint komt aan  Sinterklaas 1  Sinterklaas 2
Bij groep 1/2B werd de verjaardag van de Sint gevierd. Bij groep 1/2C kreeg de Sint nieuw ontworpen schoenen en in groep 1/2A deden de kinderen een dansje op het lied: 'Pepernoot, taai taai, chocola'... Het was een heerlijk feest in alle groepen. 


In de kleutergroepen was het groot feest en speelden de kinderen de aankomst van de Sint na.
12C Sint 1  12C Sint 4  12C Sint 5  12C Sint 7 copy

12C Sint 8

De Sint is in alle klassen op bezoek geweest. In de hogere groepen natuurlijk alleen even kort.. daar was de hele ochtend tijd voor de prachtige surprises.

Sinterklaas 3

   Sinterklaas 4   Meisjessint


Kerst

Na 5 december gaat het spel in de kleutergroepen vooral over het kerstverhaal. En wat vindt u van onze kerstengeltjes, Jozef en Maria... en zelfs een herder en Maria op naaldhakken.. wat een leuke combi van het schoenenthema en het kerstverhaal :-).

12C Sint 2  12C Sint 3  12C Sint 6 copy  Jozef en Maria

In groep 1/2A kreeg Maria een baby!
Baby


Kerstdiner

Tijdens het Kerstdiner van de kinderen op donderdag 22 december van (17.45 tot 19.00 uur) organiseert de OR altijd een ouder-kerstborrel beneden in de hal. Maar dat was "pré corona". We zijn blij dat we dit na 2 jaar weer kunnen organiseren! U hoeft dus niet tussentijds door de kou naar huis, maar kunt gezellig op school een (alcoholvrij) drankje drinken en met andere ouders gezellig bijpraten. Om voedselverspilling tegen te gaan vragen we alle ouders niet té veel eten te maken en gaan we aan het eind van de ouderborrel ook met hapjes rond die in de klassen over zijn. Eventueel geven we te veel eten weer mee terug.


WINTER
 

In groep 6 zijn de sneeuwpoppen met persoonlijke touch geknutseld.

 Sneeuwpop 1  Sneeuwpop 2  Sneeuwpop 3


Vuurwerkpreventie
Vuurwerk hoort ook bij de kerstvakantie. Dat dit niet zonder gevaren is weten we allemaal. Daarom wordt vuurwerkgebruik steeds meer aan regels gebonden. Op maandagmiddag 12 december heeft Bureau Halt een presentatie gegeven over vuurwerkgebruik. Wat mag wel en wat mag niet, maar vooral ook waar moet je op letten als je vuurwerk wil kopen of afsteken. Van alle groepen acht van Landsmeer waren twee kinderen en een begeleider uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen. Laili en Hugo hadden zich hiervoor opgegeven. De politie en handhaving/BOA waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden. Na de presentatiemiddag konden de kinderen de voorlichting aan hun eigen klas gaan gegeven. 

Vuurwerkpreventie


Samen lezen
In groep 5 bereiden de kinderen een tekst voor over spreeuwen. Deze vogels zien we natuurlijk in deze tijd in de avond in zwermen vliegen. De tekst: "Spreeuwen zijn een fenomeen, niet in hun eentje, maar wel samen met andere spreeuwen..."

Samen lezen copy


De bieb van de Augustinus

In onze schoolbieb hebben ouders ons flink geholpen om de volgende stap te nemen in het verbeteren van onze bieb. Na de opschoningsactie van afgelopen jaar, waarbij een selectie van boeken bewaard en ook vervangen is, was het nu tijd om te beginnen met het labelen van boeken op niveau en thema, zodat straks het zoeken en uitlenen overzichtelijker wordt. Bedankt voor alle hulp!

Bieb St. Augustinus

Er zijn ook weer veel nieuwe boeken aangeschaft. Hierbij hebben we ons onder andere ook gericht op boeken die het diversiteitsthema aanraken. Een kleine greep uit de boeken die we hebben boeken aangeschaft: boeken uit de serie "van klein tot GROOTS" over vrouwelijke rolmodellen en helden, zoals Frida Kahlo, Astrid Lingdgren en Rosa Banks, een spannend avonturenverhaal van vier broers die op Curacao wonen en naar Nederland emigreren en het prentenboek "Superhelden zeggen geen sorry".

Sponsorloop St. Augustinus

De telling van het geld is gedaan, er is in totaal € 7.983,83 (!!) opgebracht waarvan de helft bestemd is voor het Leefkringhuis de rest van het bedrag besteden we aan buitenspelmateriaal en lezen. Wat een geweldige opbrengst is er weer gegenereerd door al die renners bij ons op school, super gedaan allemaal!

Jumbo Sponsoractie
Basisschool St. Augustinus mag dit jaar weer meedoen aan de Jumbo Sponsoractie, wij zijn hier erg blij mee. Dus als u uw boodschappen bij de Jumbo doet, kunt  onze school sponsoren, heel erg bedankt! De opbrengst van deze actie wordt besteed aan materialen (buitenspel) voor de leerlingen. 


THEMA

Echt Nederland
Het schoolthema was Echt Nederland...In groep 5 hebben de kinderen binnen het thema “Ik hou van Holland” gelezen, geschreven en getekend over het leven van Vincent van Gogh en andere beroemde Nederlandse schilders.

Van Gogh 1  Van Gogh 2  Van Gogh 3

Pietje Mondriaan  Piet Mondriaan


VREEDZAME SCHOOL

Vreedzame school blok 3
''We hebben oor voor elkaar'' is het derde blok. Hierbij besteden we aandacht aan de communicatie. 
Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. We leren de kinderen hoe je op een juiste manier met elkaar communiceert.
Dit ligt aan de taal die je gebruikt, maar ook de lichaamshouding. Het laten zien van emoties hoort ook bij communiceren, aan de hand van de gezichtsuitdrukking van je speelmaatje kan je al snel zien hoe diegene zich voelt. Wanneer dit niet het geval is dan is het een kwestie van de juiste vragen aan elkaar stellen. Dit blijft niet bij een ja/nee vraag, het zijn open vragen waardoor wij als leerkracht de kinderen en de kinderen elkaar uitdagen om goed na te denken over hun antwoord.
Niet iedereens antwoord is hetzelfde, er is een mening die kan verschillen van elkaar. Het is belangrijk dat aan het einde van een gesprek de meningen duidelijk zijn en dat ieder elkaars mening begrijpt.
Hierbij denken we ook aan de praat het uit kaart. Dit zijn de stappen die je kan nemen om rustig met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld een misverstand. 

Leerlingenraad
Dit schooljaar richten wij een leerlingenraad op. In de leerlingenraad komen leerlingen van groep 5 t/m 8. Uit elke groep komt er één leerling. De kinderen zullen met elkaar in gesprek gaan over bepaalde zaken omtrent de school bijvoorbeeld het schoolplein, fruitdagen etc. De kinderen die in de leerlingenraad zitten vertegenwoordigen de mening van hun eigen klas. Zij zijn het doorgeefluik van de hele klas. 
Op dit moment hebben de kinderen kunnen aangegeven of zij het voor zich zien om deze rol te vervullen. Er waren veel aanmeldingen. Nu is er een voorselectie gemaakt door leerkrachten van het leerteam. De kinderen hebben opgeschreven waarom zij goed passen bij de leerlingenraad. Deze brieven zijn gelezen en nu zijn er 5 kinderen uit elke groep gekozen. 
De kinderen zullen na de vakantie campagne gaan voeren en gaan debatteren. Hierna zal er net als bij een echte verkiezing gestemd gaan worden.


NATUUR

De Gouwe Plek
Eind oktober waren de laatste ontdekdagen van 2022 op de Gouwe Plek.

Ontdekken op de Gouwe Plek

Inmiddels is de Gouwe Plek begonnen aan zijn winterslaap.

Dooie boel

Half januari staat er een werkdag gepland voor de groepen 3 t/m 8. In februari zijn weer de eerste ontdekdagen voor alle groepen. Wij verheugen ons nu al. 


IN DE BUURT

Oudercafé
Iedere maandagochtend, van 08.45 tot 10.00 uur, wordt er een Oudercafé in de bibliotheek in Landsmeer georganiseerd. Het Oudercafé is bedoeld voor alle ouders die, binnen de gemeente Landsmeer, schoolgaande kinderen hebben. In de hierbij gevoegde flyer vindt u alle informatie hieromtrent. Flyer_A5_Oudercafé_Landsmeer_1.pdf

Boerderij Zorgvrij
De Kerstvakantie komt er weer aan op boerderij Zorgvrij. Er is in deze periode weer van alles te doen o.a. kaarsenrollen of 2 biggen in een modderbad maken. Meer informatie vindt u in deze bijlage: kerstvakantie_2022.pdf

Zo wordt het weer gezellig aan tafel
Na alle pepernoten en suiker alweer trek in wat (meer) groente? Dit dit leuke boek geeft je kaders over waarom jonge kinderen vaak geen groente lusten. Je krijgt inzicht en praktische tips van deskundigen die zowel zeer ervaren zijn in het ouderschap – met gretige en moeilijke eters – als ervaren met creatief koken voor kinderen. We nemen het groente-verstoppen onder de loep en geven je een massa originele recepten. 


TOT SLOT

Wij wensen alle kinderen en ouders/verzorgers een gezond en gezellig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!

Team Augustinus