Belangrijke data / Even voorstellen / Algemeen / Thema / Vreedzaam / Natuur / In de buurt / Tot slot

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 15 december - Kerstoptreden
Woensdag 20 december - Kerstdiner 17.15 - 18.15 uur
25 december t/m 5 januari - Kerstvakantie
Donderdag en vrijdag 18 en 19 januari - Groep 8 oudergesprekken schooladvies
Dinsdag 30 januari - Studiedag, alle kinderen vrij!
Dinsdag en woensdag 6 en 7 februari - Afnamedag doorstroomtoets
Vrijdag 9 februari - Rapporten mee groep 3 t/m 7
Maandag 12 februari - Deze week: rapportgsprekken groep 3 t/m 7


EVEN VOORSTELLEN
De afgelopen periode hebben wij weer een nieuwe lichting kleuters mogen verwelkomen:
groep 1/2A - Emma
groep 1/2B - Bobbi, Raffi, Loeka
groep 1/2C - Benjamin, Una

Wij wensen ze veel plezier bij ons op de Augustinus!

ALGEMEEN

De kerstvakantie staat voor de deur en we zijn helemaal in de kerstsfeer. De ouderraad heeft na de geweldige sinterklaasversiering alles omgetoverd tot een warme kerstambiance. Het is prachtig geworden! De komende week staat bol van gezellige activiteiten. Een groot aantal kinderen heeft de afgelopen tijd flink geoefend voor het kerstoptreden. Morgen zullen de kinderen prachtige kerstnummers ten gehore brengen. Tijdens de repetities klonk het al geweldig, dus dat komt helemaal goed.

Volgende week woensdag staat ons nog het kerstdiner te wachten en nemen we donderdag afscheid van juf Alice. We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn om haar uit te zwaaien. Het begint om 14.30 uur. Vanaf 15.00 uur is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje persoonlijk afscheid te nemen.

En nog even dit: achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor nieuwe thema's die draaien om ‘Slimme communicatie’. Het profiel voor de nieuwe directeur is bijna afgerond en de vacature wordt binnenkort uitgezet. Maar laten we eerst volop genieten van de festiviteiten van de komende week. Daarna hebben we twee weken om leuke dingen te doen en te genieten van een welverdiende kerstvakantie.

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

Op tijd komen

We hebben gemerkt dat sommige kinderen regelmatig, soms net te laat op school arriveren en zich daarna moeten haasten om op tijd in de klas te zijn. Het is belangrijk te benadrukken dat de lessen om 8.30 uur beginnen en dat leerlingen voor die tijd in de klas moeten zijn. Op tijd komen biedt de mogelijkheid om rustig de schooldag te starten, zonder gehaast. Zo kunnen kinderen ontspannen hun jas ophangen, een boek lezen of even gezellig kletsen. Dit heeft een positief effect op de rest van de dag! Willen jullie er alsjeblieft op letten dat de kinderen op tijd op school zijn?

Leerlingenraad
In het schooljaar 2022-2023 is de Leerlingenraad opgezet. Het doel van de leerlingenraad is om leerlingen een stem te geven binnen de school. Zij mogen meedenken en meningen geven over bepaalde onderwerpen.

Het leerteam heeft in overleg met het team de kaders vastgesteld.
Daarna kregen de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 les over wat de Leerlingenraad inhoudt en of je je kandidaat wilde stellen.
Leerlingen die in de Leerlingenraad wilden mochten zich kandidaat stellen.
Net als bij verkiezingen gingen de leerlingen campagne voeren en een betoog houden, waarom zij geschikt waren als vertegenwoordiger van de klas in de Leerlingenraad.
Daarna gingen de groepen 5 t/m 8 stemmen in het stemhokje.

Nadat de Leerlingenraad was samengesteld zijn ze vorig schooljaar 2 keer bij elkaar geweest. Onderwerpen die zijn besproken zijn het traktatiebeleid en het eten en drinkenbeleid. De leerlingenraad heeft een advies gegeven aan de directie.

Bericht vanuit de Leerlingenraad:
Het vieren van je verjaardag is een bijzondere gelegenheid. Als je gaat trakteren doe dat dan zo gezond mogelijk. Als het ongezonder is, doe het dan in mindere mate. Een speeltje is een leuke traktatie, maar denk aan het milieu.

Op dit moment zitten de volgende leerlingen in de Leerlingenraad:
Groep 5: Stan
Groep 6: Goof
Groep 7: Maren
Groep 8: Jette

In de maand november is de Leerlingenraad weer actief geweest. Onderwerp van gesprek was het wc gebruik. Tijdens een groepsvergadering is er gepraat over hoe de leerlingen het op dit moment ervaren, wat er goed gaat en wat er beter kan.
In de Leerlingenraad zijn alle meningen van de groepen vergeleken en is er gekeken of er vanuit de overeenkomsten afspraken gemaakt kunnen worden.

Deze afspraken worden gedeeld met het team en dan wordt er gekeken wat we gaan toepassen.

In het begin van het nieuwe jaar is de Leerlingenraad weer actief. Een van de gesprekonderwerpen zal zijn: Hoe gaan we met onze en elkaars spullen om.

TERUGBLIK OP SINT
Schatkamer
Wat is de school dit jaar ook weer prachtig versierd door de OR. De schatkamer, kerstboom en alle lichtjes hingen er mooi bij! 

Schatkamer 2023Groep 4
Sint-Nicolaas kwam ook in groep 4. De kinderen hebben opgetreden en een welkomstlied gezongen.

        Sint 2023 groep 4    Sint 2023 groep 4 1


Groep 6
De surprises waren geweldig! Van tennisvelden tot sushi, maar ook hamsters en paarden. Alle hobby's kwamen voorbij. 

Surprises 2023 copy

THEMA
De woestijn - groep 4

Kinderen hebben gelezen, getekend en geschreven over de woestijn.

           Woestijn groep 4    Woestijn groep 4 1


VREEDZAAM
We lossen conflicten zelf op
In blok 2 (We lossen conflicten zelf op) leren de leerlingen het begrip ‘conflict’.  
We komen achter het verschil tussen een ruzie en een conflict door samen voorbeelden te bedenken en hier dieper op in te gaan. De drie petjes komen aan bod en krijgen een plek binnen de klas. Aan de hand hiervan zien de kinderen de rollen die je kan hebben binnen conflict. Ze reflecteren op zichzelf en komen erachter welke rol ze zelf aannemen in een conflict. Dit brengt namelijk een bepaalde reactie met zich teweeg. Hier horen ook verschillende oplossingen bij en we proberen hierbij altijd te denken een win-win-oplossing. Voor beide partijen een goed einde.  
Na dit blok zullen de kinderen het stappenplan van PRAAT HET UIT goed kunnen toepassen in de praktijk. We spreken elkaar erop aan en helpen elkaar herinneren als we het even vergeten zijn.  Doet u dit ook bij uw eigen kind, zo zorgen we voor zo min mogelijk conflicten binnen de school en komen tot een goede oplossing.   

In blok 3 (We hebben oor voor elkaar) ) besteden we aandacht aan de communicatie.  

Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. We leren de kinderen hoe je op een juiste manier met elkaar communiceert.  
Dit ligt aan de taal die je gebruikt, maar ook de lichaamshouding. Het laten zien van emoties hoort ook bij communiceren, aan de hand van de gezichtsuitdrukking van je speelmaatje kan je al snel zien hoe diegene zich voelt. Wanneer dit niet het geval is dan is het een kwestie van de juiste vragen aan elkaar stellen. Dit blijft niet bij een ja/nee vraag, het zijn open vragen waardoor wij als leerkracht de kinderen en de kinderen elkaar uitdagen om goed na te denken over hun antwoord.  
Niet iedereens antwoord is hetzelfde, er is een mening die kan verschillen van elkaar. Het is belangrijk dat aan het einde van een gesprek de meningen duidelijk zijn en dat ieder elkaars mening begrijpt.   
We zullen aan het einde van dit blok besteden hebben gekeken naar misverstanden en waar die dan precies vandaan komen. De kinderen zich te verplaatsen en in te leven in de ander.  
Er wordt actief geluisterd en samengevat. Stel zelf ook eens de vraag aan uw kind of het een juiste luisterhouding heeft en wat moet je allemaal doen om hieraan te voldoen. Benoem eens dat je een mening goed moet beargumenteren en je zo leert te verplaatsen in het gezichtspunt van de ander.  

Gedrag
De afgelopen periode zijn wij met het team volop bezig geweest met het vinden van een doorlopende lijn in de aanpak van grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag. We hebben met het team de volgende definitief geformuleerd: 

Ongewenst gedrag is het niet hanteren van de klassenregels, klassenafspraken en de grondwet van de school. Voorbeelden hiervan zijn stil lopen op de gang, elkaar aanspreken met vriendelijke taal, netjes omgaan met (eigen) spullen, één iemand praat tegelijk etc.  

Grensoverschrijdend gedrag is agressie, schelden, (digitaal) pesten of geweld gebruiken. Als er schade wordt aangericht bij een ander en er herhaaldelijk klachten zijn over het gedrag van de desbetreffende leerling(en).  

We gaan hierop doorpakken door een schoolbreed stappenplan te introduceren na de vakantie waar we in de klassen met zullen gaan werken. 


NATUUR
Groep 6
In groep 6 hebben we spinnenwebben getekend en die zien er met het uitzicht over de Gouwe prachtig uit! 

Spinnen

IN DE BUURT
Samenwerkingsverband - Passend Onderwijs
Informatie van het Samenwerkingsverband over Passend Onderwijs kunt u hier vinden. 

Elektrische fietsen en fatbikes
Het is u vast niet ontgaan: elektrische fietsen en zogenaamde fatbikes zijn ontzettend populair. We zien ze steeds meer op straat en ook dat er veel tieners en kinderen op fietsen. Wat zorgen baart, is dat elektrische fietsen vaak zijn opgevoerd, en de fatbikes vaak voorzien zijn van een gashendel waarbij je zelf niet of nauwelijks hoeft te trappen en toch heel hard kan rijden. Dit brengt gevaarlijk gedrag met zich mee en grote risico’s op ongelukken. Bovendien zijn dit soort opgevoerde elektrische fietsen en fatbikes verboden op de openbare weg als ze geen RDW-keuring hebben. Dat betekent ook dat de gebruikers niet verzekerd zijn bij een ongeval, ook niet voor de kosten van een eventuele andere partij.

Omdat jongeren en ouders hier vaak niet van op de hoogte zijn, kunt u in bijgaande brief  over de risico’s van fatbikes lezen. Daarnaast is een brief aan minister Harbers gestuurd namens alle gemeenten in de Vervoerregio met het verzoek om in te grijpen en te komen met een concreet pakket van maatregelen voor de korte termijn. De verkeersveiligheid kan niet langer wachten. Brief_Fatbike_gemeente_Landsmeer.pdf

Ouder- en Jeugdsteunpunt
Op de website van SWV kunnen ouders de contactpersoon vinden waar zij terecht kunnen voor vragen en advies. Ook kunnen ouders allerlei informatie vinden op deze webpagina.

Gezond Opgroeien eindsprint
Hierbij misschien interessante informatie in deze bijlages. 
2023_flyer_Tennistassen_Roel_Neefjes.pdf
Mogelijkheden_VitaKidz_gemeente_Landsmeer__SteceBroec.pdf

Kerstvakantie op boerderij Zorgvrij
Er is in deze periode weer van alles te doen o.a. kaarsenrollen of een kaars versieren met stukje gekleurde was. Meer informatie vindt u in de bijlage. kerstvakantie_op_boerderijZorgvrij.pdf

Muziekvereniging Amicitia
Muziekvereniging Amicitia verzorgt vanaf januari weer cursussen Algemene Muzikale Vorming voor kinderen in de leeftijd van 4-7. In bijgaande flyer kunt u meer informatie hierover lezen. Flyer_AMV_2024_1.png