Belangrijke data / Evenvoorstellen / Algemeen / Thema / Vreedzame school / Natuur / In de buurt / Stukjes van leerlingen / Tot slot

BELANGRIJKE DATA
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei - Meivakantie (twee weken)
Donderdag 12 mei - Sportdag groep 1 t/m 7 (ochtend), kinderen 's middags vrij
Donderdag 12 mei - Verkeersexamen groep 8, kinderen 's middags vrij
Maandag 23 mei - Club promotiedag voor groep 7 &8
Dinsdag 31 mei - ASKO sportdag groep 8
Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag
Vrijdag 27 mei - Studiedag (alle kinderen vrij!)
Woensdag 1 t/m vrijdag 3 juni - Kamp groep 8
Donderdag 2 juni - Schoolreisje groep 1 t/m 7
Maandag 6 juni - Pinksteren
Vrijdag 10 juni - Rapporten groep 2 mee
Maandag 13 t/m donderdag 16 juni - Avondvierdaagse Landsmeer
Maandag 13 t/m vrijdag 17 juni - Oudergesprekken groep 1, groep 2 facultatief
Vrijdag 24 juni - Rapporten groep 3-7 mee
Maandag 27 juni en dinsdag 28 juni - Voorlopige adviesgesprekken groep 7
Maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli - Rapportgesprekken groep 3-6
Woensdag 29 juni - Studiedag (alle kinderen vrij!)
Vrijdag 8 juli - Zomerfeest (12.00 - 13.30 uur)
Woensdag 13 juli - Doorschuifochtend (wennen in de nieuwe klas)
Donderdag 14 juli - Musicalavond groep 8
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus - Zomervakantie


EVEN VOORSTELLEN

Myra Sarfaty-Zwaaneveldt
Myra Sarfaty
Mijn naam is Myra Sarfaty-Zwaaneveldt. Ik ben net gestart met de zij-instroom opleiding tot schoolleider en loop het komende jaar stage op de St. Augustinus om van Alice en haar team de fijne kneepjes van het vak van schoolleider te leren.
Na mijn rechtenstudie heb ik als HR consultant gewerkt en vervolgens ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Na 16 jaar succesvol ondernemerschap heb ik mijn bedrijf 3 jaar geleden verkocht en ben ik een meer maatschappelijk betrokken richting opgegaan: ik ben bestuurder van een Stichting die zich bezighoudt met kids die in Amsterdam in armoede opgroeien, ben ambassadeur van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam en ik lees voor aan kinderen met een taalachterstand via de VoorleesExpress.
Ik woon in Amsterdam, ben 48 jaar, mijn man heet Michel, ik heb een dochter van 17 jaar (Isa) en een zoon van 14 jaar (Fin). Ik houd van lekker eten met vrienden en familie én van skiën. Mocht je meer van mij willen weten, dan ben ik elke vrijdag te vinden in de kamer van Alice. Ik hoop velen van jullie de komende tijd te mogen ontmoeten!


ALGEMEEN

Contactpersonen
Op de Augustinusschool beschikken we over 2 contactpersonen.
Dit zijn Nathalie Roest, leerkracht van groep 1-2 en Roeline Hulskamp (moeder van Fay en Aelin).

          image          image 1 

          RoelineHulskamp@gmail.com                   n.roest@askoscholen.nl

Leerlingen, ouders en personeel van onze school kunnen bij de contactpersonen terecht wanneer zij een probleem of klacht hebben waar ze ondersteuning bij nodig hebben. De contactpersoon is géén bemiddelaar, maar is iemand die de melder van de klacht of probleem opvangt, steunt en adviseert. De contactpersoon biedt een luisterend oor en kan een melder van een klacht of probleem steunen bij het vinden van een oplossing en de juiste weg wijzen binnen de school. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Het kan zijn dat u zelf met de persoon om wie het gaat wilt praten over de ontstane problemen. De contactpersoon kan dan met u bespreken hoe u dat het beste kunt doen. Als u al heeft geprobeerd om met de desbetreffende persoon/ leerkracht te praten en u van mening bent dat het probleem niet is opgelost, dan kan de contactpersoon u helpen met de volgende stap.
In de gang bij de zijdeur hangt een brievenbus waar kinderen en ouders een brief kunnen deponeren wanneer zij behoefte hebben aan een gesprek met een van de contactpersonen.
U kunt uiteraard ook een email sturen naar de contactpersonen, vermeld hierin dan uw gegevens.
U wordt dan zo snel mogelijk gebeld.

Buitenlesweek

Op 5 april vond de nationale buitenlesdag (IVN en Jantje Beton) plaats. Bij ons op school hebben we dit een paar jaar geleden uitgebreid naar 'de buitenlesweek'. In de week van 5 april was het weer slecht. Het stormde en regende waardoor niet alle buitenlessen door konden gaan. Gelukkig hebben de groep 3 t/m 8 wel op de Gouwe Plek kunnen ontdekken en konden we ook op andere momenten buitenles geven. 

Kinderen vinden buitenlessen vaak leuker omdat er afwisseling is, ze kunnen meer bewegen en er wordt gebruik gemaakt van de omgeving. Daarnaast draagt het bij aan de intrinsieke motivatie, leerprestaties, natuurbeleving en de gezondheid van kinderen.

   Buitenles 1 Buitenles Buitenles 2


Paasviering op school
Palmpasen
Vrijdag 8 april vierden wij Palmpasen. De kleuters hebben, met hulp van ouders, een palmpaasstok versierd. Na het versieren werd er een rondje door de wijk gelopen. Aan het eind van de dag mochten de stokken mee naar huis en hebben de kinderen ze aan een iemand (buurman, buurvrouw of familielid) gegeven die een aardigheidje kon gebruiken.

Paasontbijt 
Woensdag 13 april konden wij, na twee jaar, weer een paasontbijt organiseren zoals we dat gewend waren.
De kinderen hebben dit jaar weer een ontbijtje voor elkaar gemaakt. Als school vinden we het belangrijk om de kinderen mee te geven oog en aandacht voor elkaar te hebben. Het maken van een ontbijtje voor een ander past hierbij. De versierde dozen zagen er stuk voor stuk prachtig uit en de kinderen hebben heerlijk van hun ontbijtje genoten. 

          Paasontbijt      Paasontbijt 2

Na het paasontbijt waren er verschillende activiteiten georganiseerd door de ouderraad, waarvoor dank!
De groepen 1 t/m 3 mochten paaseitjes zoeken op het schoolplein. De groepen 4 t/m 6 mochten paaseitjes zoeken op de Gouwe Plek en groep 7 en 8 hadden een paas escape room.  

Paaseieren zoeken 1
De kinderen hebben genoten van deze dag. 

1 april grap 
Op 1 april hebben veel ouders gereageerd op onze aankondiging dat we Tessa de Robotjuf hadden aangenomen. Dat was weer eens even lachen! 
TessaTHEMA

Bezoek aan de JUMBO
Bij de kleuters stond het thema de supermarkt centraal. Mede door het beschikbaar stellen van materialen van de AH en de JUMBO konden er twee prachtige supermarkten ingericht worden. Hier werd het doen van de boodschappen en het werken in de supermarkt levensecht nagespeeld.
De kleutergroepen zijn ook nog naar de JUMBO geweest. Hier kregen we een rondleiding en kwamen we op plekken waar je normaal als klant niet mag komen. Vervolgens hebben we ook boodschappen gedaan. Met de levensmiddelen die daar gekocht werden konden we in de klas een kleuterborrel houden.
 
Uitstapje Naturalis 
Thema 4 van groep 3 en 4 gaat over ''terug naar de dino's''. Een bezoekje aan Naturalis past hier natuurlijk heel goed bij. 
We zijn met de bus vertrokken en mochten verschillende zalen bekijken. Zo hebben we het leven, de ijstijd en de dinotijd bezocht. De kinderen keken hun ogen uit! Eenmaal terug op school hebben we verhalen geschreven over het uitstapje. 

 

Naturalis 4

Naturalis  Naturalis 2 copy  Naturalis 3

Naturalis 5 copy

 


VREEDZAME SCHOOL

We zijn bezig met blok 5 'We dragen allemaal een steentje bij' van de Vreedzame School. Dit heeft vorm gekregen door onder andere de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven in de klas voor hoe de klas eruitziet, taken uitvoeren in de school, elkaar helpen en elkaar helpen als er een conflict is, tot kleine commissies in de klas.
Wij zijn er als school trots op dat zowel leerlingen als ouders buiten de school het "steentje bijdragen" doortrekken, door op verschillende manieren iets voor de mensen uit Oekraïne te betekenen.
Vrijdag 13 mei wordt dit blok afgesloten. In de groepen 1-2C, groep 4 en groep 7 wordt dit gedaan voor en/of met ouders. Deze groepen krijgen hier nog bericht over van de leerkracht via Parro.
We zijn allemaal anders
Vanaf maandag 16 mei starten we met het laatste blok van de Vreedzame School, 'We zijn allemaal anders'.
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, dat wil zeggen welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok. Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.


We zijn allemaal anders

 

 

NATUUR

Pasen op de Gouwe Plek
De kinderen van groep 5 hebben na het Paasontbijt paaseieren gezocht op de Gouwe Plek. Ze vonden 63 van de 64 eieren en wilden eigenlijk niet opgeven. Wat een doorzetters!

Pasen op de Gouwe Plek 2  Paaseieren zoeken De Gouwe


Voorjaarsontdekdag
Op 6 april mocht groep 6 gaan ontdekken op de voorjaarsontdekdag. Het hele jaar door, elk seizoen, is er een ontdekdag gepland. Groep 6 bekijkt/bestudeert de bomen op de Gouwe Plek. Bomen veranderen namelijk het hele jaar door. De leerlingen van groep 6 bekijken ‘hun eigen boom’ goed en noteren wat hen opvalt.Aan het eind van dit schooljaar houden we een ‘presentatie’ over een boom. Uiteindelijk hebben we dan een winnende boom!Ontdekken op de Gouwe Plek is een onderdeel van ons onderwijs. Natuurouders organiseren en begeleiden deze dagen. Het is altijd een groot succes. Zelf met regen of kou vinden de leerlingen het fijn om in onze prachtige achtertuin te ontdekken en te leren!

De Gouwe Plek groep 6   De Gouwe Plek groep 6 1   De Gouwe Plek groep 6 2


IN DE BUURT

Basketbal
Na 2 jaar vond het schoolbasketbal weer plaats. Aangemoedigd door vele fans op de tribunes werden de spelers van 5/6 tweede. De jongens en de meisjes van groep 7/8 mochten de beker voor de eerste plaats mee naar huis nemen. Frederique won de prijs van meest talentvolle speelster. 

Basketbal 2
Basketbal

 

Schoolvoetbal 
Het jongens team van groep 7/8 heeft woensdag 20 april de halve finale gewonnen tegen Oostzaan.
Ze staan nu zelfs in de finale! 
Geweldig gespeeld en op naar de finale in Den Helder!

Voetbal 7 8Muziekbokaal

De gemeente Landsmeer krijgt een muziekbokaal uitgereikt van de Stichting “Meer Muziek in de klas” (voorzitter Koningin Máxima) www.meermuziekindeklas.nl.
Op maandag 16 mei om 13.15 uur wordt op het Raadhuisplein de muziekbokaal door burgemeester Léon de Lange in ontvangst genomen. Tijdens de uitreiking vertegenwoordigt groep 6 onze school. Dan zingen alle kinderen gezamenlijk het kindermuziekweeklied. Er zullen ook leerlingen meedoen die een instrument bespelen. Gerlieke, onze muziekleerkracht, is aanwezig bij de bokaaluitreiking en gaat deze leerlingen begeleiden.
Stichting “Meer Muziek in de klas” zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland. De bokaal is een erkenning voor die regio’s waarbij muziekonderwijs structureel is verankerd op de basisscholen.

Kledingbank Purmerend
De kledingbank van purmerend en omstreken is op zoek naar kleding en speelgoed om vele gezinnen in de omgeving te helpen.

Kledingbank Purmerend


STUKJES VAN DE LEERLINGEN

De nieuwe gymmeester
Mijn verslag gaat over gym.
Gym is altijd leuk we hebben net een nieuwe meester die is ook aardig. Hij heeft al een schommel gemaakt en die was heel leuk.
We hebben al heel veel spellen gedaan. We hebben zelfs al een keer buiten gegymd.
Maar wat jammer is dat ik nu corona heb dus ik kan niet mee gymmen.
Wat ik het leukste vind is echt de schommel die was zo leuk.
Wat ik het stomste vind is niks ik vind alles leuk aan gym en ook heel sportief.

Groetjes van Marit

Boekbesprekingen in groep 6
Mijn onderwerp is Boekbespreking.
Hoi ik ben Sofia en ben 9 jaar oud en ik zit in groep 6.
Ik ga vertellen over de boekbesprekingen.
Wij hebben in groep 6 30 boekbesprekingen gehad.
Mijn boekbespreking was op 15 Maart en ik heb het gedaan over het boek De waanzinnige boomhut van 143 verdiepingen.
Aan het eind van een boekbespreking mag je nog altijd vragen, tips en tops stellen.
Ik kreeg veel tops en daar was ik blij mee.
Dit was het dan.
Doei!

Beste ouders van kinderen op Basisschool De Augustinus,
Ik ben Lucie ik zit in groep 6 en ik ben negen jaar. Hier in groep zes hebben wij laatst boekbesprekingen gehad. Een boekbespreking werkt zo: Je moet een boek uitkiezen die je leuk vindt en daar informatie over vertellen zoals de schrijver en illustrator en uitgeverij. Je maakt ook een kleine samenvatting en je leest een stukje voor. Dit moet je eerst oefenen en dan mag je het voor de klas doen. Zo komt iedereen van de klas aan de beurt, en de rest van de klas mag vragen, tips en tops geven. Sommige uit de klas hebben zelfs een powerpoint gemaakt! Iedereen is nu geweest en heeft leuke vragen, tips en tops gekregen. Mijn boekbespreking ging over een boek genaamd 'Ik ben geen sukkel meer'. Wilt u weten wanneer wij het voor het eerst een boekbespreking gehouden hebben? In groep vier was de eerste.

Groeten Lucie uit groep 6!

Gouwe plek
Ik ben Alex uit groep 6 en ik ben 10 jaar en ik schijf een nieuwsbrief over de Gouwe plek.
Een stuk van de Gouwe plek is gekapt zo zijn er ook Gouwe bomen gekapt, van kinderen uit groep 6 . Zo ook de Grouwe wilg uit het groepje van Sara uit groep 6, Zij hebben een doodskruis gemaakt ter eren van hun Gouwe boom. Maar gelukkig zijn er nog bomen op onze geliefde Gouwe plek. De kinderen waarvan hun Gouwe boom ook is gekapt mogen een nieuwe kiezen, en hopen dat ze toch nog gaan winnen! De Gouwe plek is verder gelukkig nog in orde dus maak je geen zorgen.

Alex Duyverman

groeten!

Schoolvoetbal
Hoi mijn naam is Finn. Ik zit in groep 6. Ik ben 10 Jaar. 
Ik zit op voetbal en daarom ga ik iets vertellen over het Landsmeerse schoolvoetbal.
Dit zijn mijn teamgenoten: Jim, Finn, Ilias, Jelmer, Wout, Bodi, Tommy, Ymte en Lowie.
De coach is David (mijn papa)
Woensdag 6 April waren de eerste twee wedstrijden.
De eerste was tegen: de Montessorie die hadden we GEWONNEN met 10-1.
De tweede wedstrijd was tegen: de Hoeksteen die hadden we met 8-2 GEWONNEN.
De eerste was een eitje.
Maar de tweede niet!
Groetjes
Van
FinnTOT SLOT

Dank jullie wel ouders!
De afgelopen periode hebben we bijna alles weer als vanouds kunnen doen; er was weer voetbal (heel veel voetbal) en basketbal, waarbij ouders geholpen hebben om dit voor elkaar te krijgen, waarvoor dank! We konden buitenles geven, Gouwe Plek dagen organiseren met natuurouders, thema-uitstapjes doen en lezen met ouders. Tegelijkertijd merken we natuurlijk de naweeën van corona zoals grieperige kinderen en collega's. Maar we hebben vooral veel plezier dat we weer dingen samen kunnen doen.
De meivakantie start aanstaande maandag en voor de kinderen betekent dit dat ze twee weken vrij zijn, twee weken waarin iedereen nieuwe energie op kan doen voor het laatste blok. Vergeet toch niet thuis veel te lezen met uw kind.
De komende periode is er veel te doen, waar we samen met onze ouders een feestje van willen maken. We starten donderdag na de vakantie meteen met de sportdag (groep 8 heeft dan verkeersexamen), maar ook voor de Club Promotiedag, de schoolreis en het zomerfeest kunnen we niet zonder ouders. We zijn blij en altijd dankbaar voor alle ouderhulp.

Augustinusouders, dank jullie en allemaal een fijne meivakantie!

Team Augustinus