Belangrijke data / Even voorstellen / Algemeen / Thema / Vreedzame school / Natuur / In de buurt / Tot slot

 

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 24 juni - Rapporten mee groep 3 t/m 7
Maandag 27 juni - Rapportgesprekken (facultatief) groep 3 t/m 6
Maan- en dinsdag 27 en 28 juni - Voorlopig adviesgesprekken groep 7 
Woensdag 29 juni - Studiedag, alle kinderen vrij!
Vrijdag 8 juli - Zomerfeest, voor ouders en kinderen van 12.00 - 14.00 uur
Woensdag 13 juli - Doorschuifochtend (van 8.30 tot 9.45 uur wennen in de nieuwe klas)
woensdag 13 juli- afscheidspeeches groep 8
Donderdag 14 juli - Musicalavond groep 8
Vrijdag 15 juli - Start zomervakantie om 12.30 uur
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus - ZOMERVAKANTIE!
Maandag 29 augustus - Eerste schooldag nieuw schooljaar


AFSCHEID AUGUSTINUSSCHOOL LANDSMEER  

Beste ouders, lieve kinderen van de Augustinus,
Na elf jaar Augustinus in Landsmeer neem ik afscheid van de Augustinus en ga ik na de zomer de stap wagen naar een nieuwe school, De Nieuwe Jozef in Weesp. Ik ben na zoveel jaren toe aan een nieuwe uitdaging die ik vanaf komend schooljaar hoop te vinden op deze nieuwe basisschool in Weespersluis (nieuwe wijk in Weesp). 
Jaren geleden koos ik voor de Augustinus vanwege de visie: Natuurlijk leren met een knipoog en thematisch onderwijs. Toen ik in 2011 aangenomen werd, gaf ik mezelf kaplaarzen cadeau; tijdens ontdek- en werkdagen draag ik deze nog steeds. Het feit dat ik er zelf als kind op had gezeten vond ik ook leuk. Ik werd nu ook juf van kinderen van oud-klasnootjes, hoe leuk is dat?  

De afgelopen jaren waren goede en leerzame jaren. Ik heb mij kunnen ontwikkelen op allerlei gebied. Ik begon in groep 3. Samen met Hanna vormde ik in mijn eerste jaar een duo. We hadden een groep van 21 leerlingen en ik voelde mij gelijk op mijn plek. De school is daarna flink gegroeid. In de jaren dat ik hier werkte is er veel ontwikkeld en heeft bijvoorbeeld het natuuronderwijs een behoorlijke groei gemaakt. Na een dip a.g.v. directiewisselingen werd met de komst van Alice en door enthousiaste ouders De Gouwe Plek nieuw leven inblazen. Ik werd natuur-coördinator, en samen met deze club 'groene’ ouders en Lidy is natuuronderwijs niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Dat is heel bijzonder van onze school. 
Op de Augustinus kreeg ik als leerkracht ruimte om te leren en les te geven op een manier waar ik blij van werd en waarbij ik ook mijn creativiteit kwijt kon. Vanaf 2017 gingen we met het team op de Augustinus in leerteams werken. We konden als leerkrachten meedenken en meebeslissen over de ontwikkelingen en inhoud van ons onderwijs. Ik koos voor het leerteam 'thematisch onderwijs’. Door onze keuze voor de geïntegreerde methode Blink hebben we nu een mooie leerlijn voor ons onderwijs op wereldoriëntatie gebied. De afgelopen jaren mocht ik deel uitmaken van het leerteam 'lezen'. Ik kreeg tijd om me te verdiepen in de leesmotivatie bij kinderen. In het afgelopen jaar hebben we in dit leerteam behoorlijk wat stappen gezet om het (lees-)onderwijs te verbeteren en het leesplezier bij kinderen te vergroten.  

Ik ben nu toe aan een spannende en nieuwe stap, een nieuwe school. Daarmee verlaat ik een geweldig en professioneel team, lieve kinderen en fijne ouders.  De school, waar ik als kind op heb gezeten, en waar ik met veel plezier les heb gegeven, krijgt nu een plek op mijn C.V. waar ik trots op ben. 
Kortom, werken op de Augustinus heeft mij veel gegeven. De plek, mijn collega's, de ouders en vooral de kinderen hebben mijn Augustinus-tijd tot een geweldige tijd gemaakt en dat ga ik, zeker weten, enorm missen. 

Bedankt allemaal en tot ziens, 
(juf) Ester 
Op donderdag 14 juli ben ik voor het laatst op school als juf. U bent van harte welkom om gedag te zeggen na drie uur in mijn klaslokaal. 


EVEN VOORSTELLEN

Ton Kroon
Ik ben verheugd mij voor te mogen stellen als de nieuwe fulltime leerkracht van groep 6 voor het nieuwe schooljaar op St. Augustinus. Mijn naam is Ton Kroon (41 jaar) en ben woonachtig in Zaandam. Na twee decennia te hebben gewerkt in diverse takken van de horeca heb ik vier jaar geleden besloten mij om te scholen tot leerkracht.In mijn vrije tijd bezoek ik graag concerten, musea en restaurants.

Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen op St. Augustinus en om mijn collega’s, leerlingen en hun ouders te leren kennen.Graag wil ik eenieder alvast een fijne vakantie toewensen. Tot volgend schooljaar!

Ton Kroon


Ton is woensdag 13 juli op de doorschuifochtend op school om kennis te maken met zijn klas van volgend schooljaar.

ALGEMEEN

Nieuwe rekenmethode: WIG 5
Het afgelopen jaar is het leerteam rekenen bezig geweest met onderzoek naar een nieuwe rekenmethode die passend is voor onze school. Het leerteam heeft een aantal criteria geformuleerd vanuit de visie en kernwaardes van de school. Zo is er gekeken naar uitdaging, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder hebben we ons gericht op methodes die ook bij de belevingswereld van de kinderen aansluiten, rijke contextsommen bevatten en hebben we gekeken of er voldoende automatiseringsopdrachten inzitten. 
Uiteindelijk zijn wij uitgekomen bij de methode Wereld in Getallen 5 (WIG 5). Vanaf volgend schooljaar starten de groepen 3 t/m 6 met deze nieuwe methode. Voor de verwerking gaan we, in de groepen 3 t/m 5 naar werken op papier. Voor groep 6 wordt zowel schriftelijke als digitale verwerking via de software van de methode mogelijk.
In de groepen 5 en 6 stappen we dus af van de verwerking via Snappet. De implementatie van WIG 5 in de groepen 7 en 8 zal de schooljaren daarna volgen.
 

Mediawijsheid
Op woensdagmiddag 8 juni was er een ouderbijeenkomst voor de bovenbouw over Mediawijsheid. Het ging over het gebruik mobiele telefoons en van social media (gamen, streamen, etc.) en de leuke en minder leuke kanten hiervan. De aanwezige ouders kregen eerst een inkijkje in de lessen die op school worden gegeven door Mediawegwijs over mediawijsheid. Daarna gaf Freek van Bureau Jeugd en Media veel informatie, adviezen en tips voor ouders. Er was ook gelegenheid voor het stellen van opvoedkundige vragen hieromtrent. De ouders die aanwezig waren gaven aan dat de bijeenkomst voor herhaling vatbaar is. 

Een voorbeeld van een mediawegwijsles:
In de kleutergroep maakten leerlingen een tekening die tot leven kwam doordat deze muziek kon maken. In onderstaande link kunt u meer lezen over het aanbod van de lessen vanaf groep 1/2 tot en met groep 8.

Lessenoverzicht - mediawegwijs


Mediawegwijs groep 3

 


Bewegingsonderwijs

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn scholen wettelijk verplicht 1,5 uur gym per groep (dit geldt niet voor kleuters) te geven. Dat betekent dat naast de donderdag ook maandag een gymdag gaat worden. Komend schooljaar hebben we (middels subsidie) ook de mogelijkheid om kleuters door een vakdocent bewegingsles te geven. De lessen beweging worden verzorgd door Gymmeester.nl.
De docenten zijn Yort en Carlo (op donderdag Yort en op maandag Carlo). Yort heeft vanaf maart 2022 ook de lessen op donderdag vervuld. Carlo heeft 9 jaar ervaring binnen het basisonderwijs en heeft zich gespecialiseerd in het jonge kind. 

Sportdag 2022
De kinderen hebben een heerlijke sportdag gehad, het weer was prachtig en er waren veel nieuwe materialen en spellen die Yort, onze gymmeester heeft meegenomen. Dank ook aan alle hulpouders, jullie bijdrage en inzet was fantastisch.

Sportdag 1  Sportdag 2  Sportdag 3

Sportdag 4  Sportdag 5  Sportdag 6 

Sportdag 7
Een dolle boel...

 

In de klassen

Verkeersexamen groep 8
Op 12 mei hebben alle leerlingen van groep 8 het verkeersexamen afgelegd.
Iedereen is geslaagd!!

                          Verkeersexamen 1    THEMA

Anne Frankhuis
Groep 7 en 8 bezochten dit het thema het Anne Frankhuis en de kinderen kregen hier een les over Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog. Daarna was er een audiotour door het museum en het Achterhuis zelf. Het idee dat de onderduikers twee jaar lang met z’n achten, familie Frank, familie Van Pels en de heer Pfeffer in die kamers verbleven, maakte veel indruk op de kinderen. 

Anne Frankhuis


Lezen en Taal
Geschreven taal is een belangrijk deel van het ontwikkelen van een goed taal- en leesbegrip. 
In deze schrijfopdracht Maak een raadsel in groep 3 is het heel belangrijk om precies te schrijven wat je wil zeggen zodat de andere kinderen kunnen raden welk dier je bedoelt. Dat is goed gelukt!

Schrijfopdracht groep 3VREEDZAME SCHOOL

Mediatoren
De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap en een democratische oefenplaats, waarin leerlingen zich gezien en gehoord voelen, een stem krijgen, en waarin zij ervaren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor verschillen tussen mensen, kunnen overbruggen van meningsverschillen en op een democratische wijze besluiten kunnen nemen, vreedzaam oplossen van conflicten, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Door de lessen uit de Vreedzame School ervaren leerlingen dat ze ertoe doen en dat ze invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen.
Mediatoren zijn een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school. Kinderen die dat willen kunnen in groep 6 solliciteren om mediator te worden in groep 7 (en 8).
De afgelopen periode hebben de leerlingen gesolliciteerd naar deze taak als mediator in de school. Met een officieel sollicitatie formulier wordt dit gedaan. De leerlingen geven zelf argumenten waarom ze mediator zouden willen zijn. De sollicitatie-commissie heeft dan de moeilijke taak om de formulieren te beoordelen en zes leerlingen uit te kiezen. Drie meiden en drie jongens. Deze leerlingen volgens dan de cursus tot mediator. Juf Lisa geeft deze cursus.
De zes leerlingen zijn inmiddels bekend:Finn, Fender, Christoph, Lucie, Sara en Stacey zijn uitgekozen om mediator te worden.
Gefeliciteerd en veel succes bij de cursus. We hopen jullie binnenkort te kunnen feliciteren met jullie diploma!

logo Vreedzame School 775x1024


Vreedzaam

In het afgelopen schooljaar zijn we na een periode van veel, soms noodgedwongen, thuis zijn en minder sociale omgang, weer teruggekeerd naar de gewone schooldagen, sportclubs, vakanties familiebezoek en feestjes. Het kan gelukkig weer allemaal. 
En dat hopen we zo te houden. Toch merken we dat er ook een keerzijde is en de omgang met elkaar wat moeizamer gaat. 
Dat merken de leerkrachten in de klassen en we merken het aan signalen van ouders. Alsof kinderen meer moeten wennen aan anderen, soms meer moeite hebben om in de groep hun draai te vinden of minder gewend zijn hoe ze rekening met elkaar kunnen houden. Het is gissen en zoeken naar redenen. Op de Augustinus hanteren we de Vreedzame aanpak; in gesprek blijven, oefenen samen conflicten op te lossen en gezamenlijk afspraken maken, dit lijkt belangrijker dan ooit. We merken dat het nodig is om op school maar ook thuis te benadrukken dat het gesprek, het zelf leren oplossen van onenigheid en begrip en zorg hebben voor elkaar extra aandacht te geven.
In de klassen zijn de wekelijkse lessen van de Vreedzame School de basis. We informeren u in iedere nieuwsbrief en in parro ook welke thema’s er in de klas aan de orde zijn en wat u thuis kunt doen. We hebben dit jaar ook ouderbijeenkomsten in de klas georganiseerd over hoe u, vaak spelenderwijs, met uw kind met de vreedzame aanpak bezig kunt zijn.
Vreedzame School is een preventief anti pest programma dat in samenwerking met de aanpak thuis effectiviteit heeft bewezen.
We geven op school extra aandacht aan de omgang op social media via lessen mediawijsheid, u heeft kunnen lezen dat hier in het kader van samen optrekken ook een ouderbijeenkomst voor de bovenbouw is geweest. In het nieuwe schooljaar zullen de leerkrachten een extra scholingsmoment volgen om de groepscohesie goed op te starten met de zogenaamde “Gouden Weken” aanpak. 
 
Kinderen plagen soms, zoeken hoe ze vriendschappen vormen, waar hun grenzen liggen en leren van elkaar, en ze zullen fouten maken. Dat hoort bij de ontwikkeling. Wij hebben als school ook uw vertrouwen en samenwerking als ouders en opvoeders nodig.
Mochten er echter bij u zorgen leven of vragen zijn rondom pesten, sociale weerbaarheid of bent u op zoek naar een vorm van ondersteuning hiervoor dan is School Maatschappelijk Werk om u op weg te helpen.
Is er iets wat speelt in de klas dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt hij/zij zal in de klas hier aandacht aan besteden en het zo nodig met de intern begeleider bespreken als dat nodig blijkt te zijn.
De school heeft ook een contactpersoon waar kinderen en eventueel ouders anoniem terecht kunnen als dat bij de leerkracht niet lukt of kan.


NATUUR

De Gouwe Plek
Op de Augustinus gaan alle groepen 4 keer per jaar ontdekken op ons eigen landje achter onze school. Deze (en vorige) week vond de laatste ontdekdag van dit schooljaar plaats. Elke groep heeft een eigen natuurthema en de leerlingen bekijken hun onderwerp (diertjes, bomen, planten enz.) in elk seizoen. De Gouwe Plek is echt iets wat uniek is voor onze school is. De kinderen leren veel en met plezier tijdens deze ontdekdagen en de werkdagen (het onderhouden van het land).De Gouwe Plek is een van onze ‘parels’ op de Augustinus. Het leren én werken gebeurt onder leiding van natuurouders. Wilt u ook natuurouder worden en genieten van onze Gouwe Plek (en uw kind), geef uzelf dan op! De natuurouders hebben ook een eigen kraampje op het zomerfeest van 8 juli aanstaande.

            De Gouwe Plek 1  De Gouwe Plek 2

 

IN DE BUURT

Méér Muziek in de Klas Bokaal voor Landsmeer
Op maandag 16 mei is aan de gemeente Landsmeer de Méér Muziek in de Klas Bokaal uitgereikt. Dit is een erkenning voor de positieve manier waarop het muziekonderwijs op de zes Landsmeerse basisscholen is geregeld. De uitreiking vond plaats op het Raadhuisplein, in aanwezigheid van de burgemeester. Van alle scholen was een klas aanwezig; in totaal 180 kinderen! Zij zongen en speelden samen het Kindermuziekweeklied. Kinderen die een instrument bespelen, deden dat op hun instrument; de overige kinderen zongen en dansten. Ook Amicitia’s Jeugdorkest Landsmeer (JOL) was van de partij. De bokaal gaat de komende weken van school naar school, zodat alle kinderen van dichtbij de bokaal kunnen bekijken. Daarna krijgt hij een ereplekje in de hal van het gemeentehuis.
Méér Muziek in de Klas
Het doel van de Stichting Méér Muziek in de Klas, waarvan koningin Máxima erevoorzitter is, is dat álle 1,4 miljoen  basisschoolleerlingen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen. De Méér Muziek in de Klas Bokaal wordt uitgereikt aan 
gemeenten en regio's die muziekonderwijs al heel goed en structureel hebben geregeld.

Muziekbokaal 4   Muziekbokaal 1   Muziekbokaal 2   Muziekbokaal 3


ZomerBoostCamp

Al voor de derder keer op rij organiseert De Dappere Draak een ZomerBoostCamp: een tof kamp speciaal voor kinderen (8 tot 12 jaar) die wel een boost voor hun zelfvertrouwen kunnen gebruiken! Al boksend, kletsend en spelend gaan we drie dagen (22, 23 en 24 augustus) aan de slag met onderwerpen als weerbaarheid, grenzen stellen, helpende gedachtes en lichaamstaal. Daarnaast gaan we ook op zoek naar hun kwaliteiten en talenten.

Bij interesse kun je je kind aanmelden door mij een mail te sturen via deze link: www.dedapperedraak.nl.

Zomerboostcamp 2   Zomerboostcamp 1

 

 

TOT SLOT

BEDANKT
Via deze weg willen wij u namens ons allemaal heel hartelijk danken voor de samenwerking die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder kind. Want juist door deze samenwerking tussen u als ouder en de school kunnen wij als school uw kind verder helpen. We hebben nog enkele afsluitende weken voor de boeg met oudergesprekken en een feestelijke afsluiting met het zomerfeest op vrijdagmiddag 8 juli.

Het team wenst iedereen alvast een hele fijne zomer en tot maandag 29 augustus! 

Court, Vincent, Ester, Hanna, Leonie, Lisa W., Lisa A., Brit, Dunja, Mirjam, Susan, Nadja, Jim, Nathalie, Elyne, Mechteld, Yort, Selma, Amine en Alice