Belangrijke data / Even voorstellen / Algemeen / Thema / Vreedzame school / Natuur / In de buurt / Bedankt

 

BELANGRIJKE DATA

Woensdag 7 juli - Doorschuifochtend (wennen in de nieuwe klas)
Woensdag 7 juli - Afscheid groep 8 's avonds op het plein (alleen voor ouders en leerlingen groep 8)
Donderdag 8 juli - Musical groep 8
Vrijdag 9 juli - Start zomervakantie 12.30 uur
Maandag 23 augustus - Weer naar school!

 

Beste Augustinus ouders, 

Het schooljaar is volgende week voorbij. In dit schooljaar zijn we, ondanks alle onderbrekingen en zorgen, als Augustinusschool met elkaar weer een goed team gebleken en gebleven. 

Maar wat een jaar weer. De tweede schoolsluiting in januari hakte er opnieuw in. Voor u, voor ons, maar vooral voor de kinderen. Uit de enquête over mentaal welbevinden, die we juni bij u hebben afgenomen, komt naar voren dat de meeste kinderen tijdens het thuiswerken over het algemeen best prima hebben doorstaan. U geeft ook aan dat vooral het gemis van vriendjes en vriendinnetjes, de leerkracht en van de structuur van school effect heeft gehad op het welbevinden van de kinderen. Vanaf de heropening hebben we ons op school dan ook met man en macht ingezet om de kinderen te ondersteunen waar we dat nodig achtten en misschien nóg belangrijker, het plezier te laten ervaren hoe het fijn is om weer op school te zijn. Het gevolgen van de onzekerheid, van het opnieuw moeten opstarten en het effect op individueel gedrag of op groepsdynamiek, is toch zeker ook voor ons merkbaar geweest. We zien soms effect op resultaten, in die zin dat kinderen zonder schoolsluitingen waarschijnlijk verder waren geweest. Maar we merken dat we ook aan het sociale en mentale aspect; zoals weer met elkaar om leren gaan, rekening moeten houden met anderen, aandacht moeten besteden. Dat vraagt vooral veel van het geduld en flexibiliteit van de leerkrachten. We zien gelukkig weer allemaal blije gezichten in school en dat is het allemaal waard. 

We hebben een uitgebreide analyse gemaakt om te bepalen hoe we ook volgend schooljaar de kinderen bij ons op school het beste kunnen steunen. Een interventie is dat we de kwetsbare kinderen en de kinderen die minder leergroei hebben laten zien extra ondersteuning kunnen bieden. Soms in de klas, soms buiten de klas. Hiervoor is komend jaar voor enkele leerkrachten een dag vrijgeroosterd. Andere impulsen zoals extra beweging- en buitenlessen, begeleiding op sociaal emotioneel gebied en een schoolbreed mediawijsheid project horen daar ook bij. We zijn daarom blij met de extra gelden (NPO) die het ministerie hiervoor heeft vrijgemaakt en waarover wij de komende 2 jaar ook kunnen beschikken. 

Het was ook een jaar dat we onze beide meesters van groep 7 en 8 hebben moeten missen omdat hun gezondheid hen in de steek liet. Om deze gaten te vullen heeft het team met elkaar geschoven zodat deze groepen gedurende hun afwezigheid zo goed mogelijk werden opgevangen. Maar gelukkig ziet het er naar uit dat Court en Vincent er volgend schooljaar weer helemaal zijn. 

Ik wil afsluiten met wat mooie herinneringen aan dit schooljaar. De nieuwe website is onlangs live gegaan. De kinderen gingen tóch nog op schoolreisje.. en wat was het klimbos een groot succes! De ontdekdagen op de Gouwe plek, waar de kinderen weer met de natuurouders allerlei beestjes en vogels en plantjes hebben kunnen leren kennen, waren weer heel waardevol. De sportdag die ondanks allerlei tegenslag is doorgegaan en het kamp van groep 8 waar we alléén maar blije gezichten zagen. Met dank aan alle ouders en hulp en steun hebben we er toch maar een mooi jaar van gemaakt! 

En dan nog onze Cito eindtoets groep 8. Wat een topgroep en resultaat dit jaar. Met 539,4 hebben we flink boven het landelijk gemiddelde gescoord. Daar zijn we trots op. 

Veel plezier nog in deze laatst week waarin we het schooljaar afsluiten met de sportdag, het afscheid/de musical van groep 8 en een speciaal cadeautje van de ouderraad op dinsdag: Een silent disco voor iedere groep! 

Alice Jorigas


EVEN VOORSTELLEN EN AFSCHEID NEMEN

Afscheid David Persoon
David heeft extra uitbreiding gekregen op zijn andere school, we nemen na een jaar alweer afscheid van David Persoon. Hieronder een persoonlijk afscheid van hem.

Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben ga ik volgend schooljaar stoppen bij de St. Augustinus. Ik heb genoten van een mooi jaar en ga er de laatste weken nog een prachtig einde aan geven. Dankjewel voor de warme ontvangst in het team en ondanks de enkele dag voelde ik mij wel met het team, de kinderen en de school verbonden.
Volgend jaar kies ik ervoor op één school te gaan werken om daar ook de kleuters les te gaan geven. Met de afronding van mijn studie daarnaast is de week dan vol.


Mitchell Bakhuijsen
Mitchell Bakhuijsen start met ingang van 1 augustus op de Augustinus als leerkracht bewegingsonderwijs. Hij stelt zich hieronder aan u voor. 

Mijn naam is Mitchell Bakhuijsen en vanaf volgend schooljaar mag ik mezelf de gymdocent van St. Augustinus noemen. Ik ben 21 jaar en kom uit Purmerend. Na 4 jaar gestudeerd te hebben aan de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO), ben ik onlangs afgestudeerd. Nu ben ik enorm enthousiast om mijn loopbaan als docent te mogen starten op deze school. Naast lesgeven ben ik in mijn vrije tijd veel bezig met sport. Zo geef ik voetbaltraining aan een MO17 team en speel ik zelf ook in een vrienden team. Daarvoor heb ik 10 jaar aan karate gedaan en maakte ik deel uit van het Nederlands team. Het hoogtepunt kwam toen ik deel mocht nemen aan het WK voor studenten in Japan. Ondertussen ligt dat achter me en focus ik me op het plezier in sporten. Aankomend jaar zal ik op dinsdag en donderdag te vinden zijn op St. Augustinus (dan wel in de ICL). Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten en samen nieuwe avonturen te beleven.

image0 1


Leonie van Dijk
Afgelopen schooljaar is Leonie bij ons gestart als zij-instroomleerkracht, Leonie van Dijk is nu vast teamlid van de Augustinus. 

Mechteld Bouwman
Een aantal ouders zullen Mechteld al kennen. Mechteld Bouwman geeft bij ons op school les aan de plusleerlingen. Mechteld is komend schooljaar ook vast teamlid op de Augustinus en gaat ook in de klassen leerkrachten ondersteunen bij de plus-instructie. 

Marc de Jong - GMR
Mijn naam is Marc de Jong en ik ben de vader van Vera (6 jaar, volgend jaar groep 4) en Pieter (4 jaar, volgend jaar groep 2). Begin dit jaar ben ik toegetreden tot de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ASKO. Dat leek in eerste instantie best een eenvoudig klusje, maar met corona en alles is dat nog een pittige hobby aan het worden. Pittig, maar gelukkig ook heel leuk, interessant en nuttig.

Als GMR behartigen we de belangen van kinderen, personeelsleden en ouders van alle ASKO-scholen. Vanuit die rol mogen we meepraten of meebeslissen over zaken die alle ASKO- scholen aangaan. In sommige gevallen moet de GMR om toestemming gevraagd worden in het kader van het zogenaamde instemmingsrecht, in andere gevallen mogen we advies uitbrengen (adviesrecht). Onze ‘gesprekspartner’ is het College van Bestuur van ASKO dat wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van het College, Dorien Nelissen. 

We hebben het door het jaar heen onder andere over arbeidsomstandigheden, ICT en de inzet van de formatie over de verschillende scholen. Serieuze onderwerpen dus, waar we als GMR richting aan kunnen geven.

De GMR kan eigenlijk alleen maar goed functioneren als er goed contact is met de achterban. Dat is in deze tijd nog een beetje lastig gebleken, doordat we elkaar vrij weinig tegenkomen rondom het schoolplein. Veel spontane gesprekken over dingen die spelen heb ik dus nog niet gevoerd. Maar hierbij roep ik wel iedereen op zich vooral bij mij te melden als er dingen zijn die misschien beter zouden kunnen binnen ASKO. Stuur daarvoor gerust een e-mailtje naar marc@marcdejong.nl!

ALGEMEEN

TSO schooljaar 2021/2022
Vanaf volgend schooljaar zullen de vrijwilligers, die de afgelopen jaren samen met de pedagogisch medewerkers van Partou de TSO verzorgd hebben, stoppen. Dit heeft te maken met het feit dat de fiscale vrijwilligersregeling niet van toepassing is voor organisaties die vennootschaps-belastingplichtig zijn en daarom wil Partou dit beëindigen. De vrijwilligers die tot nu toe middels deze regeling op school de TSO verzorgen, hebben allemaal een aanbod gekregen om bij Partou in dienst te komen. Het aanbod dat zij gekregen hebben is voor deze groep vrijwilligers niet aantrekkelijk. Zo’n dienstverband heeft voor hen financiële consequenties, om die reden zijn zij niet op dit aanbod ingegaan.

Dit betekent dat Partou opzoek is naar nieuwe vrijwilligers, die dit hopelijk interessant vinden. Weet u mensen of bent u zelf geïnteresseerd, dan is dit een oproep om dit bij Partou kenbaar te maken.

Partou + Smallsteps kinderopvang | Dorpsstraat 50-52, Landsmeer
E jolanda.vanzanten@partou.nl | M +31 (0)6 116 18 575

Zoals het er nu uitziet gaat het er komend schooljaar bij de TSO als volgt uitzien:
Op de 3 dagen dat Partou op school TSO verzorgt zullen de pedagogisch medewerkers van de Dorpsstraat en de Zonnedauw ingezet worden. Daarnaast zal van beide locaties een stagiaire 1 dag per week meewerken bij de TSO.

Enquête oudertevredenheid 
Begin juni hebben we u een oudertevredenheidsvragenlijst toegestuurd. Het aantal ouders dat de enquête heeft ingevuld was, met een respons van 101, behoorlijk hoog (237 leerlingen). Daarom is de uitslag representatief te noemen.  We mogen vaststellen dat de sfeer en de lessen ruim voldoende gewaardeerd worden. We concluderen voorzichtig dat een mogelijk effect van corona kan zijn dat ouders iets meer behoefte hebben aan informatie over de leerontwikkeling. We hebben de uitslag als team ook besproken. Bedankt voor het invullen en de feedback.

Ouderenquete

Sportdag
Ondanks het zo nu en dan wat druilerige weer, hadden de kinderen een fijne sportdag. Bedankt alle begeleiders voor uw inzet!

PHOTO 2021 07 02 12 51 43 PHOTO 2021 07 02 12 55 34 PHOTO 2021 07 02 12 58 02

PHOTO 2021 07 02 12 56 10 PHOTO 2021 07 02 12 55 51 

Coronaprotocol
Er komen – gelukkig – steeds meer versoepelingen. Scholen moeten zich echter nog wel houden aan het coronaprotocol. We hopen dat u een fijne vakantie heeft. Bij terugkomst uit het buitenland is het nog steeds belangrijk een test af te nemen of een quarantaine aan te houden (houd de regels van het RIVM in de gaten). Straks als we weer beginnen geldt ook nog dat, bij een besmetting, de hele klas moet thuisblijven... We attenderen u er daarom op nog rekening te houden met quarantaines bij terugkomst uit bepaalde landen na vakantie.
 

THEMA

Thema ‘Een eigen plek’
De laatste themaperiode loopt alweer op zijn eind. In alle groepen zijn er leuke workshops en/of voorstellingen geweest die aansloten op het thema ‘Een eigen plek’.
Bij de kleuters is er gewerkt aan het thema ‘een dagje aan het strand.’ Er was een echt strandje gebouwd in de gang waar de kinderen konden spelen! Ook zijn ‘de mammies’ geweest om het thema af te sluiten met de voorstelling ‘Oma en Liesje gaan naar zee.’

In groep 3 en 4 heeft Vanessa van Gasselt een beeldende vorming lesgegeven in het thema ‘bouwen maar!’ Eerst hebben de kinderen een plattegrond gemaakt van de omgeving van hun huis. Van klei hebben ze vervolgens een huis ontworpen. Ook hebben ze zich verdiept in patronen en daarmee hun huisje versierd. In groep 5 en 6 heeft ze met de kinderen in het subthema ‘stadsmakers’ een zelfvoorzienende woning gebouwd met karton.

IMG 5690 copy copy IMG 5691 copy IMG 5692 copy

IMG 5693  IMG 5694 copy

VREEDZAME SCHOOL

In blok 6, het laatste blok, is het gegaan over verschillen en daarvoor open staan. We zijn allemaal anders. Dit kan je zien in families, maar ook op school of in een gemeenschap.
Bij de kleuters gaan we voornamelijk kijken naar de verschillende dingen waar we goed in zijn. Verder kijken we naar de families van de kinderen. Soms heb je een papa en mama, maar die kunnen ook gescheiden zijn. Je bent enig kind of hebt juist heel veel broertjes en zusjes. Dit kan heel anders zijn, maar dan kan je toch nog goede vrienden met elkaar zijn.
In groep 3 en 4 hebben we het over de verschillen die je kan zien. Zo kijken we naar onze kledingstijl, maar ook naar ons haar en ogen. Hiernaast gaan we verder met onze families.
Bij groep 5 en 6 bedenken de kinderen open en gesloten vragen om achter verschillen en overeenkomsten te komen. Ze gaan ook aan de slag met doorvragen.

In de hoogste twee groepen leren de kinderen te kijken naar de verschillen en overeenkomsten op het gebied van religie. Ze vergelijken normen en waarden. Specifiek reflecteert groep 8 op de verschillen gedurende de jaren die zij op de basisschool hebben gezeten.

Er zijn ook nieuwe mediatoren uit groep 6 in opleiding. Na de vakantie, als ze in groep 7 zitten, zullen de kinderen met hun mediatorenrol beginnen. In het eerstvolgende schoolnieuws zullen we hen aan jullie voorstellen.

IN DE BUURT

Hieronder tips en activiteiten voor de zomer in en om Landsmeer.

Kidsweek organiseert: Klik op de link: Kidsweek_flyer_2.pdf

Landelijke actie zwerfvuil: 

plastic peukmeuk

 

BEDANKT
Via deze weg willen wij u namens ons allemaal heel hartelijk danken voor de begeleiding van uw kind(eren) bij het onderwijs dat zo anders heeft plaatsgevonden dan hoe we dat gewend zijn. Maar juist door deze samenwerking tussen u als ouder en de school hebben we het afgelopen anderhalf jaar de leerlingen kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Allemaal alvast een hele fijne zomer en tot maandag 23 augustus! 

Court, Vincent, Ester, Hanna, Leonie, Lisa W., Lisa A., Martine, Brit, Dunja, Mirjam, Nadja, Nathalie, Nadia, Mechteld, Mitchell, Selma, Amine en Alice