Welkom op de Augustinus. Wat kunt u verwachten als uw kind bij ons op school komt.

Gesprekken
Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt heeft u een intakegesprek met de onderbouwcoördinator. Voor dit gesprek vult u van tevoren een intakeformulier in. Deze krijgt u via de mail van de onderbouwcoördinator toegestuurd.

Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt heeft u een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. Tijdens dit gesprek worden er onder andere vier wenochtenden afgesproken.

Na elke wenochtend is er een korte mondelingen overdracht over hoe de dag verlopen is.

Als uw kind zes weken op school zit vindt het startgesprek plaats. Doel van dit gesprek is om te kijken hoe de eerste zes weken zijn verlopen. Zowel van de kant van de ouders als van de leerkracht.

Goed om te weten
Uw kind start op de dag dat hij/zij 4 jaar wordt of de dag erna. In het algemeen gaan wij ervan uit dat kinderen volledig starten. In enkele gevallen heeft een kind meer tijd nodig om te wennen. Hierover kunnen dan afspraken gemaakt worden tussen ouders en de leerkracht.

Van een kind dat naar de basisschool gaat verwachten wij dat hij/zij zindelijk is. Mocht dit niet het geval zijn, ga hierover dan voortijdig in gesprek met de leerkracht, zodat er naar oplossingen gezocht kunnen worden.

Als school gaan wij ervan uit dat kinderen alle schooldagen op school zijn. Dit is belangrijk voor het wenproces, de regelmaat en binding met de groep. Kiest u ervoor om buiten de schoolvakanties weg te gaan, dan vragen wij u een verlofformulier in te vullen, ook als kinderen 4 jaar zijn.

Wat geeft u uw zoon/dochter mee naar school

  • Gymschoenen (deze blijven op school).
  • Een 10-uurtje met drinken. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn de groente/fruitdagen. Dan eten de kinderen groente/fruit tijdens het 10-uurtje. Op de andere dagen mag een ander gezond tussendoortje ook.
  • Blijft uw kind over, dan geeft u ook een lunch mee met drinken. Het is handig om dit in een aparte broodtrommel te doen.