Veel ouders zijn op de één of andere manier bij onze school betrokken.

Er zijn ouders die:

  • Helpen en meedenken in de ouderraad; de OR organiseert en ondersteunt feesten en activiteiten
  • De school adviseren en op sommige punten meebeslissen over het beleid in de school; de medezeggenschapsraad;
  • Excursies, sportdagen en feesten begeleiden;
  • Meelopen of -fietsen van en naar gym
  • Na iedere vakantie de haren van kinderen controleren op luizen;
  • Meegaan op schoolreis
  • Natuurouders. Deze ouders begeleiden onze kinderen 3x per jaar bij het werken op de Gouwe Plek en geven per groep jaarlijks gemiddeld 4 workshops op de Gouwe plek.
  • Klassenouder: iedere groep heeft één of meerdere klassenouders. De leerkracht benadert aan het begin van het schooljaar ouders uit de groep die voor het komende schooljaar haar/zijn klassenouder zal zijn.