De gymlessen voor de kleuters worden op maandagmiddag op school gegeven door Leonardo da Fonseca. Voor groep 3 t/m 8 door Yort Willems op maandag en donderdag in het gebouw van ICL.

Maandag:

Groep 3 - 8:30 - 9:10 (starten in het ICL)

Groep 4 - 9:10 - 09:50                

Groep 5 - 9:50 -10:30

Groep 6 - 10:30 - 11:10

Groep 7 - 11:10 - 11:40

Groep 8 - 11:40 - 12:10 (fietsen zelf naar huis)


Donderdag:

Groep 3 - 8:30 - 9:20 (starten in het ICL)

Groep 4 - 9:20 - 10:10

Groep 5 - 10:10 - 11:00

Groep 6 - 11:00 - 11:40

Groep 7 - 13:00 - 14:00 (starten in het ICL)

Groep 8 - 14:00 - 15:00 (fietsen zelf naar huis)

De kinderen van groep 3 moeten 's ochtends rechtstreeks naar de sporthal van ICL gebracht worden. Om geen lestijd te verliezen worden de kinderen om 8:15 uur verwacht zodat zij zich tijdig kunnen omkleden. Mocht u onverhoopt te laat zijn, dan vragen wij u de leerkracht te informeren. Aan het eind van de maandagochtend en donderdagmiddag, met goedkeuring van de ouders, groep 8 vanuit ICL rechtstreeks naar huis.​​​​​​​​​​

Om het fietsen/wandelen naar ICL veilig te laten verlopen, rekenen we op hulp van alle ouders.