De gymlessen worden op donderdag gegeven voor groep 5 t/m 8 door David Persoon. De kleuters krijgen gym van de  groepsleerkracht. Voor de kleuters worden de bewegingslessen gegeven in de speelzaal, voor 3 t/m 8 in het gebouw van ICL op donderdag:

Groep 3           8:30- 9:20                   Groep 7       13:00-14.00

Groep 4           9:20-10:10                  Groep 8       14:00-15:00

Groep 5          10:10-11:00

Groep 6          11:00-12.00

De kinderen van groep 3 moeten 's ochtends rechtstreeks naar de sporthal van ICL gebracht worden. Om geen lestijd te verliezen worden de kinderen om 8:15 uur verwacht zodat zij zich tijdig kunnen omkleden.  Mocht u onverhoopt te laat zijn, dan vragen wij u  de leerkracht te informeren. Aan het eind van de dag gaat, met goedkeuring van de ouders, groep 8 vanuit ICL rechtstreeks naar huis.​​​​​​​​​​

Om het fietsen/wandelen naar ICL veilig te laten verlopen, rekenen we op hulp van alle ouders. Ouders kunnen zich inschrijven op een lijst die naast het lokaal hangt.