​​Alle kinderen op school mogen in principe alleen op vakantie tijdens de schoolvakanties. Er zijn echter situaties waarin een uitzondering gemaakt kan worden. U kunt via dit formulier een verzoek indienen bij de administratie of de directie. De schoolleiding beoordeelt vervolgens of het verzoek kan worden ingewilligd of moet worden afgewezen.​ Verlof voorafgaand aan of direct volgend op de zomervakantie mag niet. Indien nodig kan advies gevraagd worden aan onze leerplichtambtenaar, mw. Visser. Haar advies is bindend.

U kunt zelf beoordelen of uw verlofaanvraag als een uitzondering zal worden beschouwd. Klik op 'nieuwe verlofaanvraag regels' voor een overzicht van bijzondere omstandigheden.