Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. We verwachten dat u dat tijdig, vóór 8.20 uur, via de telefoon (020-4821581, inspreken op het antwoordapparaat bij geen gehoor) meldt aan de administratie (géén Parrobericht naar de leerkracht). We moeten immers weten waarom uw kind afwezig is. Een tijdige melding voorkomt dat de leerkracht zich zorgen maakt over de veilige gang van huis naar school. Als een leerling afwezig is zonder bericht, wordt u gebeld door de leerkracht, de administratie of de directie.

Mocht uw kind ziek zijn voor een vakantie/weekend en nog niet hersteld zijn na de vakantie/weekend dan verwachten wij dat u de eerste schooldag na de vakantie/weekend opnieuw met de school contact opneemt en melding maakt van de gezondheidssituatie van uw kind. 

In het geval u niet bereikbaar bent, maakt de school gebruik van het ‘noodnummer’ dat bij de administratie bekend dient te zijn. Het is daarom noodzakelijk dat eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons worden doorgegeven.

In het geval van besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld kinkhoest, waterpokken, mazelen, bof) is het belangrijk dat u de leerkracht direct inlicht om besmetting van andere kinderen waar mogelijk te voorkomen.

Na iedere vakantie worden alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Mocht uw kind hoofdluis hebben, dan is er geen sprake van ziekte. We vragen u wel dringend uw kind direct volgens voorschriften van de GGD en school te behandelen. Klik hier voor tips en meer informatie.