Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. We verwachten dat u dat tijdig, vóór 8.20 uur, via de telefoon meldt aan de administratie (géén Parrobericht naar de leerkracht). We moeten immers weten waarom uw kind afwezig is. Een tijdige melding voorkomt dat de leerkracht zich zorgen maakt over de veilige gang van huis naar school. Indien een leerling afwezig is zonder bericht, wordt u thuis gebeld door de leerkracht, de administratie of de directie.

Mocht uw kind ziek zijn voor een vakantie/weekend en nog niet hersteld zijn na de vakantie/weekend dan verwachten wij dat u de eerste schooldag na de vakantie/weekend opnieuw met de school contact opneemt en melding maakt van de gezondheidssituatie van uw kind. 

We geven een brief mee hoe u uw kind moet behandelen. In het geval u niet bereikbaar bent, dan maakt de school gebruik van het ‘noodnummer’ dat bij de administratie bekend dient te zijn. Het is daarom noodzakelijk dat eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons worden doorgegeven.

In het geval van besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld kinkhoest, waterpokken, mazelen, bof) is het erg belangrijk dat u de leerkracht direct inlicht om besmetting van andere kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Na iedere vakantie worden alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Alhoewel er in het geval van hoofdluis weliswaar geen sprake is van ziekte, is de kans op besmetting groot. Mocht er hoofdluis bij uw kind worden geconstateerd, dan wordt u gebeld om uw kind op te halen en de hoofdluis te behandelen. Na een week vindt er opnieuw controle plaats om te kijken of de behandeling succesvol is geweest.​​