De St. Augustinus is een katholieke basisschool. Alle kinderen zijn welkom met hun diversiteit aan religie, cultuur, geaardheid en status.

Verder creëert St. Augustinus een veilige leeromgeving voor haar leerlingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, goed ontwikkelde en verantwoordelijke jonge mensen. Verantwoordelijk voor zichzelf, de ander en de omgeving. De essentiële voorwaarden voor een veilige leeromgeving zijn daarbij respectvol met elkaar omgaan en solidariteit.

Op St. Augustinus wordt niet met een vaste godsdienstmethode gewerkt. Wel legt het programma Vreedzaam een veilige en geborgen basis om het levensbeschouwelijke gesprek in de klas aan te gaan.