Verrijken is het aanbieden van verrijkingsstof aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Makkelijk lerende kinderen hebben minder herhaling nodig om tot beheersing van de stof te komen. Daarom is het goed om in de herhalingsstof te schrappen en deze kinderen verrijkingsstof aan te bieden. Verrijking is te splitsen in verbreding en verdieping. Verdiepingsstof sluit aan op het reguliere curriculum, zoals bij rekenen. Belangrijk is dat de verrijkingsstof actief wordt aangeboden en niet vrijblijvend of minder belangrijk is. Verrijking stelt kinderen in de gelegenheid om in de vrijgekomen tijd te werken aan aansprekende opdrachten op hun eigen niveau. Dat heeft een positieve invloed op hun motivatie.

Op de St. Augustinus verrijken wij in de klas en daarbuiten door middel van rekenverrijkingsgroepjes en het oefenen van de executieve functies. Deze lessen worden op de maandag gegeven door onze specialist begaafdheid, Mechteld Woutman en op vrijdag door rekenspecialist Nadja Tromp.