De ‘Gouwe Plek’

​​De gemeente Landsmeer is eigenaar van dit veenweidelandje, direct grenzend achter het schoolplein. St. Augustinus heeft dit stukje grond geadopteerd. Samen met het LNH is een beheerplan opgesteld. De eerste stap hierbij was de ruigte te lijf te gaan, ten einde de ruimte voor de gewenste diversiteit in flora en fauna te creëren. Op meerdere momenten in het jaar werken de leerlingen mee aan het plan om deze ‘Gouwe Plek’ te laten floreren. Doordat alle kinderen van de school meewerken aan de inrichting van deze natuurplek, wordt het echt hún plek waar ze zich verantwoordelijk voor voelen.​

Werkzaamheden op de Gouwe Plek zijn bijvoorbeeld het zagen en knippen van overdadig hout tot het verwerken van een takkenril, het aanleggen van een knuppelpad en het versjouwen van het maaisel tot een prachtige hooiberg. Spelenderwijs doen de kinderen buiten ervaringen op. Ze maken kennis met de natuur en de geschiedenis (cultuurhistorie) van het omringende landschap, ze leren veilig te werken met handgereedschappen en leren samen te werken. Natuurbeleving en het leren over de natuur, vallen prachtig samen. ‘Natuurlijk’ leren, pur sang!

De Boomgaard

​​​De eerste appelboom is geplant bij de opening van het nieuwe schoolgebouw in 2007. De boom staat symboliek voor de groei en ontwikkeling van onze school. Inmiddels hebben we een boomgaard aangelegd waarin een notenboom en verschillende appel- en perenbomen een plek hebben gekregen. Twee fruitbomen zijn geschonken door schoolverlaters van St. Augustinus.​

Met deze boomgaard willen we de kinderen de seizoenen laten ervaren en hen medeverantwoordelijk maken voor het onderhoud. Ook zullen de kinderen kennis nemen van de verschillende groeistadia en verwerkingsmogelijkheden van fruit. 

De in de natuur opgedane ervaringen worden in de school verwerkt binnen de verschillende vakgebieden, zoals rekenen, taal, vreedzame school, wereldoriëntatie en beeldende vorming. Door deze manier van leren is de betrokkenheid van de kinderen groot en krijgen kennis en vaardigheden meer verdieping.​​

Ilperveld

Dit prachtige, waterrijke veenweidegebied is de grootste bezitting van Landschap Noord-Holland (LNH). Het is één van de belangrijkste natuurgebieden in de regio. Dankzij de samenwerking met ‘Bezoekerscentrum Landsmeer’ van het LNH komen de kinderen in aanraking met de flora en fauna van dit unieke, eeuwenoude natuurgebied.​

Met bootjes van het bezoekerscentrum varen we door het Ilperveld naar de verschillende eilandjes. Dit biedt ons mogelijkheden tot activiteiten zoals: het observeren van (weide)vogels, het opbaggeren van turfveen, het determineren van waterbeestjes, het bekijken van berkendoders, het zoeken van de verschillende varens of mossoorten of het pellen van merg uit pitrusstengels waarmee de kinderen zelf, net als in het verleden, olielampjes laten branden. Door het zogeheten ‘verlandingsproces’ ervaren kinderen hoe het is om voorzichtig over het water te kunnen lopen.​

Schooltuinen

​​Onder leiding van de tuincommissie wordt het beheer van de schooltuinen aangestuurd. Er wordt veilig gewerkt met gereedschappen. Samenwerken staat centraal. Er wordt letterlijk en figuurlijk gezaaid en geoogst.