De betrokkenheid bij de (leef)omgeving is een van de kernwaarden van de Augustinusschool. Sinds 2017 is er op de Augustinus een groep Natuurouders actief. Zij verzorgen onder de bezielende begeleiding van Lidy Ridder van IVN Twiske de natuurdagen op de Gouwe Plek. De ouders geven natuurworkshops in de klas én op de Gouwe Plek, het natuurgebied dat direct achter de school ligt. In elke klas leren en ontdekken kinderen, van en met ouders, over allerlei aspecten van de natuur in hun eigen omgeving.

Per groep is een natuuronderwerp gekozen dat past bij de leeftijd: In groep 1/2 staan de seizoenen centraal, in groep 3 bodemdiertjes, kikkers en padden, in groep 4 insecten en reptielen, in groep 5 paddenstoelen en planten, in groep 6 bomen en struiken, in groep 7 vogels en vissen en in groep 8 bodem en water. De kinderen krijgen theorieles in de klas en daaraan gekoppeld ontdekdagen op de Gouwe Plek. Door in kleine groepjes, begeleid door een natuurouder, opdrachten uit te voeren ervaren kinderen de natuur. Plezier en beleving van de natuur staan tijdens deze ontdekdagen voorop. Jaarlijks zijn er per leerjaar vier ontdekdagen. Ieder seizoen één, zodat de leerlingen ervaren en ontdekken hoe de natuur zich ontwikkelt.

De school heeft is samenwerking met de natuurouders sinds 2020 formeel overeenstemming met de gemeente over het gebruik voor educatieve doeleinden van De Gouwe Plek. De natuurouders zorgen daarbij voor het beheer en onderhoud van de Gouwe Plek. Samen met Landschap Noord-Holland wordt een beheerplan opgesteld. Met de leerlingen voeren ze dat beheerplan met de kinderen van de school uit tijdens de zogenaamde werkdagen, waarvan er jaarlijks 2 à 3 zijn, afhankelijk van hoeveel er moet gebeuren. Op die dagen wordt er samen met de kinderen uit alle groepen hard gewerkt om voor het gebied en de natuur te zorgen. Dan wordt het gemaaide riet afgevoerd naar de riethoop, worden takken gesnoeid en worden de dikkere takken door de kinderen uit de hoogste klassen op de gewenste lengte gezaagd om met de jongere kinderen het knuppelpad kunnen aan te leggen en te onderhouden. Uiteraard staat de veiligheid en het leren omgaan met de materialen voorop. En zijn altijd voldoende natuurouders aanwezig om de kinderen in kleine groepjes te begeleiden. Het enthousiasme om de Gouwe Plek op te gaan is bij de leerlingen, natuurouders en leerkrachten altijd groot. Iedereen geniet volop van het buiten zijn, werken en ontdekkend leren.