Binnen de school is de ouderraad actief. Deze bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. Ze neemt deel aan het opzetten en uitvoeren van allerlei feesten en projecten door het schooljaar heen, zie hieronder beschreven. De algemene ouderavond vindt eenmaal per jaar plaats. Tijdens deze avond verantwoordt de ouderraad het financiële jaarverslag. Alle ouders worden voor deze vergadering uitgenodigd. Mocht u contact willen hebben met de ouderraad kunt u mailen naar  staugustinus.or@askoscholen.nl

Sponsorloop

Jaarlijks wordt voor de leerlingen een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen. De helft van de opbrengst is bestemd voor een goed doel, de andere helft is bestemd voor de school. De ouderraad ondersteunt de school met de organisatie hiervan.

Sint Maarten

De leerlingen van de kleutergroepen mogen op of rond 11 november met hun lampionnen de klassen rond. De ouderraad zorgt voor een kleine attentie in iedere klas. Na Sint Maarten brengen de leerlingen van alle klassen een deel van het door hen opgehaalde snoep mee naar school. Het ingezamelde snoep wordt door een delegatie van leerlingen uit groep 8 samen met 2 ouderraadsleden naar de kinderafdelingen van het AMC gebracht. De leerlingen van St. Augustinus krijgen dan een rondleiding over een aantal afdelingen.

Sinterklaas

Dit feest wordt uitgebreid gevierd en dat brengt met zich mee dat voor de Sint en zijn Pieten een drukke tijd aanbreekt, maar ook voor de ouderraad, die samen met de leden van het team het feest organiseert. De ouderraad zorgt er samen met andere hulpouders voor dat de school in het thema wordt aangekleed. Ook wordt er door de ouderraad gezorgd voor cadeaus, pepernoten en drinken.

Op de grote dag worden Sinterklaas en de Pieten al vroeg 'ingehaald' op het schoolplein door alle leerlingen en ouders. Vervolgens gaan de Sint en Pieten op bezoek in de groepen 1/2, 3, 4 en 5. De kinderen verzorgen diverse optredens voor Sinterklaas.

Het gezelschap brengt ook nog een kort bezoek aan de groepen 6 t/m 8 tijdens hun surprise-ochtend.

Kerstmis

De viering van Kerstmis is het volgende grote feest op school. De tafels zijn feestelijk gedekt en alle leerlingen komen mooi gekleed naar school. Per klas wordt door de leerkracht en leerlingen een menu samengesteld. De ouders kunnen aangeven op lijsten, die op de deur hangen, wat voor gerecht zij willen maken. Tijdens het kerstdiner van de kinderen organiseert de ouderraad voor de ouders een gezamenlijke kerstontmoeting tijdens de kerstborrel. Deze is buiten op het schoolplein of binnen in het speellokaal. De ouderraad draagt zorg voor een feestelijke aankleding en sfeer.

Palmpasen

De kinderen van groep 1 en 2 geven palmpaasstokken aan opa's oma's buren of buurtgenoten. Ouders versieren samen met de kinderen de palmpaasstokken. De ouderraad zorgt voor de organisatie en de broodhaantjes.

Paasontbijt

Elk jaar wordt rond het paasweekend een paasontbijt gegeten op school. De kinderen versieren en vullen een Paasontbijtdoos voor elkaar in het kader 'iets voor elkaar doen'. De doos, een paastraktatie en iets te drinken wordt geregeld door de ouderraad. In de paastijd wordt in de klassen aandacht besteedt aan het paasverhaal en de verdieping rondom de betekenis van Pasen.

Avondvierdaagse

Is een jaarlijks terugkerende activiteit. Ieder jaar kunnen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zich via de OR inschrijven en meelopen. De organisatie wordt collectief met alle andere scholen van Landsmeer georganiseerd.

Schoolreisje – kamp groep 8

Jaarlijks gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. De ouderraad zorgt voor een versnapering. In het voorjaar gaat groep 8 apart op een vierdaags schoolkamp. Waar nodig wordt door de leerkrachten de hulp van de ouderraad ingeroepen.

Feestelijke eindejaarsafsluiting: het Zomerfeest

Vlak voor de zomervakantie sluiten we met alle ouders, kinderen en het team, het schooljaar feestelijk af. De ouderraad zorgt voor een thematische aankleding en de catering.

Sportevenementen

Twee keer per jaar doet onze school mee met buitenschoolse sporttoernooien. De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen hieraan meedoen. De sporttoernooien bestaan uit een voetbaltoernooi en een basketbaltoernooi. Tevens wordt tijdens het toernooi gezorgd voor een versnapering en iets te drinken. Komt een team in de finale, dan zorgt de ouderraad ook voor een kleine attentie.

Als het natuurijs achter de school geschikt is om te schaatsen, wordt hier gebruik van gemaakt. Is het natuurijs achter de school niet veilig genoeg om te schaatsen dan gaan de groepen 3 tot en met 8 naar de ijsbaan 'Hard gaat ie' te Landsmeer. Gaat de ijsbaan in Landsmeer niet open omdat het ijs niet geschikt is om te schaatsen, dan gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 met een bus naar de IJsclub in Hoorn. De toegang wordt bekostigd uit de ouderbijdrage. De organisatie ligt in handen van de Ouderraad.

En verder...

Naast genoemde grote activiteiten doet de ouderraad nog meer. Het overleg met de politie voor het verkeersexamen die groep 8 aflegt. Het informeren naar ervaringen en beantwoorden van vragen van ouders van nieuwe leerlingen. Kortom, zij zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen op school.

Om al deze activiteiten en de culturele bijdrage aan het thema onderwijs te kunnen organiseren is uw financiële steun hard nodig. In het begin van het schooljaar ontvangt u een rekening van de ouderraad en vragen we een vrijwillige bijdrage per leerling per schooljaar, dit is inclusief de kosten van het schoolreisje. 

De hoogte van deze bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door de ouders tijdens de algemene ouderavond. De ouderbijdrage is verdeeld in: 40% voor de themagelden die afgestaan worden aan school en 60% aan de hierboven beschreven activiteiten. Aan een leerling die na 1 januari op school komt wordt de helft van de bijdrage gevraagd. 

Bent u na het lezen van deze informatie enthousiast geworden, dan kunt u zich altijd opgeven als nieuw lid van de ouderraad. U kunt ook aangeven waarvoor en wanneer we een beroep op u kunnen doen, want hulp kunnen we altijd gebruiken. U kunt denken aan voorbereiden, assisteren en na afloop opruimen bij activiteiten. Wanneer u nog vragen heeft kunt u ons altijd aanspreken op het schoolplein of mailen.

Hieronder een overzicht van de leden van de Ouderraad en de leerkrachtengeleding. Op de jaarvergadering eind september/begin oktober zal de lijst van personen en taken voor het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. Onderstaand overzicht is onder voorbehoud.​

Fronnie van Goslinga

Roos de Jager

Femke Rommens

Michan Tolman

Karianne van der Weijden

Lisa Altink, contactpersoon leerkrachtenteam​