Onze missie

De St. Augustinus is een school met aandacht voor de omgeving. De school waar je je ontwikkelt tot wereldburger.

Ontwikkelen betekent voor ons het geven van goed onderwijs, met een doorgaande leerlijn, die bijdraagt aan een brede ontwikkeling voor nu en voor de toekomst. Onze ambitie is dat de school; daarmee bedoelen we ieder kind en de professionals, zich blijft ontwikkelen in een uitdagende omgeving.

De omgeving Dit betekent voor ons als (dorps)school, dat we verbinding maken met elkaar en met de leefomgeving. We leren onze kinderen dat ze zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Wij bieden hen daarbij natuuronderwijs in de natuur van onze achtertuin: De Gouwe Plek.

Wereldburger Dit betekent dat we een school willen zijn waar we een een veilige en geborgen basis voor onze leerlingen bieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, goed ontwikkelde en verantwoordelijke jonge mensen. Waarbij we het belangrijk vinden, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Visie van de school

We zijn een school voor leerlingen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit het dorp Landsmeer. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met de passende aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen, alle religies en culturele achtergronden, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal/Lezen en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de brede ontwikkeling van de leerlingen.