• Nieuws
Enthousiaste ouder gezocht voor in de MR
 
De MR is op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding.
Onze voorzitter Ingrid Jongens, moeder van Mikki, zal na 2 jaar de MR verlaten. Haar zoon (groep 8) stapt deze zomer over naar het VO.
 
Wilt u graag meedenken en het beleid van de school kritisch volgen, geef u dan op! 
Dit kan tot en met vrijdag 23 april 2021 per mail: staugustinus.mr@askoscholen.nl.  
Vermeld in uw mail dat u zich kandidaat wilt stellen, uw naam, de naam en groep van uw kind(eren).
Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. 
 
De huidige MR 
De oudergeleding bestaat uit: Voorzitter Ingrid Jongens (moeder van Mikki, groep 8) en secretaris Judith Koster (moeder van Lars, groep 7 en Marit, groep 5). 
De docentengeleding bestaat uit Ester van Kan (groep 6) en Vincent van Muijden (groep 8). 
 
Wat doet de MR? 
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt tijdens de vergaderingen (meestal 5x per jaar) met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom. 
 
Mocht u verder nog vragen hebben over onze MR dan zijn wij per mail bereikbaar:
 staugustinus.mr@askoscholen.nl.