• Nieuws

Belangrijke data/Juf Leonie/De Kerst komt er aan!/Opbrengst Sponsorloop/Veiligheid voor school/Mobiele telefoons/Eten op school/Thema/Nieuwste versie Vreedzame school/Start blok 4/Bollen planten/Informatieboerderij Zorgvrij/Kerstgroet

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 17 december - Kerstviering met kerstontbijt
Vrijdag 18 december - Studiedag (alle kinderen vrij)
Zaterdag 20 december t/m zondag 3 januari - Kerstvakantie
Maandag 4 januari - Start thema 3 (tot voorjaarsvakantie)
11 t/m 15 januari - Toetsweken groep 8
18 t/m 29 januari - Toetsweken groep 2 t/m 7
1 en 2 februari - Eindadviesgesprekken groep 8
Maandag 15 februari - Studiedag (alle kinderen vrij)
Vrijdag 19 februari - Rapporten mee

EVEN VOORSTELLEN

Juf Leonie
Sinds kort is Leonie in groep 5 gestart als zij-instromer. Leonie heeft in haar eerdere werk al veel werkervaring opgedaan op pedagogisch gebied, bijvoorbeeld als Rots & Water trainer, gezinscoach en onderwijshulpverlener. Leonie zal naast Hanna en Nadja zoveel mogelijk onderwijservaring gaan opdoen in de klas, en zal als extra hand worden ingezet voor het onderwijs in de groep.

ALGEMEEN

De kerst komt eraan!
Zoals u weet, gaat het kerstdiner in de avond van 17 december niet door. We hebben een mooi alternatief om toch kerst met elkaar te vieren in de klas. Op donderdag 17 december organiseren we een kerstontbijt. Hierbij hebben wij uw hulp op afstand nodig. Op vrijdag 11 december krijgt uw kind een gebaksdoos mee naar huis. Het is de bedoeling dat u een kerstontbijt voor uw kind maakt. Zorgt u alstublieft voor een lekker, maar gezond kerstontbijt dat in de gebaksdoos past en geef dit volgende week donderdagochtend mee. Ook graag een lege beker en een 10-uurtje meegeven. De ouderraad zorgt voor iets lekkers.

Uw kind hoeft dus niet thuis te ontbijten op donderdag 17 december.

Uiteraard mogen de kinderen in hun mooiste outfit naar school.

De groepen 3 en 4 hebben deze dag geen gym. Voor de groepen 5 t/m 8 gaat de gymles wel door.

Het kerstoptreden zal dit jaar helaas ook zonder ouders moeten plaatsvinden. De kinderen treden, onder leiding van de kerstband, voor elkaar op. Dit doen wij op dinsdag 15 december.

Opbrengst Sponsorloop
De sponsorloop heeft dit jaar het mooie bedrag van € 7431,25 opgeleverd! De helft van dit bedrag is voor Stichting Het Vergeten Kind. Op dinsdag 8 december is Jan (van Stichting Het Vergeten kind) symbolisch de cheque van € 3715,63,- in ontvangst komen nemen. Vanuit elke groep mocht één kind de uitreiking bijwonen. Jan heeft de kinderen uitgelegd wat er van het geld allemaal kan worden georganiseerd voor kinderen die, om vaak verschillende redenen, niet thuis kunnen wonen. Stichting Het Vergeten Kind organiseert bijvoorbeeld een Sinterklaasviering met een mooi cadeau voor de kinderen, of een dagje naar de dierentuin, of een weekje weg in Nederland, hiervoor heeft Stichting Het Vergeten Kind een hotel gebouwd en zijn er plannen voor een tweede hotel. Als u meer wilt weten over de projecten van Stichting Het Vergeten Kind, klik dan hier.

Onderaan deze nieuwsbrief foto's van de uitreiking van de cheque. 

Veiligheid voor school
Dankzij de nieuwe rijroute die we bedacht hebben en die met gele pijlen op de weg staat aangegeven, zien we dat het veel veiliger is geworden bij het halen en brengen. Het stukje weg voor de school is nu heel auto-luw. We doen nog een oproep aan de enkele ouders die de vorige oproep toch gemist hebben.

Het parkeren voor de school en dan doorrijden willen we liever niet, de pijlen geven aan hoe u kunt afbuigen. De veiligheid van onze kinderen is er mee geholpen. De Kiss & Ride plek is daarom niet meer functioneel en we hebben de gemeente gevraagd de borden weg te halen.

Schooltijden
Er geldt nog steeds een landelijke oproep om schooltijden te spreiden. Dat is bij ons ook nog steeds het geval, al is het verschil heel miniem.

Zou u weer even alert willen zijn op de schooltijden? Er zit 5 minuten verschil tussen de begin- en ophaaltijden.

Groepen 1 t/m 4 moeten om 8.30 uur binnen zijn!
Groepen 5 t/m 8 starten om 8.35 uur (liefst dus niet al om 8.20 uur).

Groepen 1 t/m 4 gaan om 15.00 uur uit of om 12.30 uur (woe/vr).
Groepen 5 t/m 8 gaan om 15.05 naar buiten of 12.35 uur (woe /vr).
Kinderen die klassendienst hebben zijn maximaal 10 minuten later buiten.

We hebben hele positieve ervaringen met het halen en brengen zoals we het nu een tijdje gewend zijn. En we zien dat alle kinderen het heel goed doen. Het naar huis gaan op de fiets gaat bijvoorbeeld veel veiliger, kinderen lopen met de fiets aan de hand, en jonge kinderen nemen heel zelfstandig afscheid. Vanaf januari gaan de groepen 3 en 4 zelfstandig naar binnen.

Mobiele telefoons
Ouders kunnen redenen hebben om hun kind een mobiele telefoon mee te geven. Op school is de regel: de hele dag uit en opbergen. Het meenemen van een mobiele telefoon is geheel voor eigen risico. De school is niet verantwoordelijk voor kwijtraken of beschadiging van een toestel tijdens schooltijd. Tijdens schoolreisjes is het meenemen van mobiele telefoons niet toegestaan.

Eten op school
Tijdens de kleine pauze wordt er in de klas iets kleins gegeten en gedronken. Voor dit gezonde pauzehapje (rond tienen) en voor de overblijf (tso) geeft u uw kind eten en drinken mee. Wij hechten aan een gezonde lunch: bruinbrood, groente en/of fruit en water. Op maandag, woensdag en vrijdag hebben we in alle groepen groente- en fruitdagen. Dan wordt door de kinderen groenten en/of fruit gegeten. Snoepgoed wordt nooit toegestaan en frisdranken en andere suikerhoudende dranken bij voorkeur niet. Op de schoolreis zorgt de ouderraad voor een versnapering. Kinderen mogen dan geen snoep meenemen.

THEMA

Echt Nederland
Deze periode zijn we op school bezig geweest met het thema ‘Echt Nederland.’ Bij de kleuters is er gewerkt aan het thema ‘de schoenenwinkel’ en natuurlijk de Nederlandse tradities, zoals Sinterklaas. Ook groep 3 heeft zich naast de thema’s van veilig leren lezen veel bezig gehouden met de Nederlandse feesten. In groep 4 is gewerkt aan het thema ‘gezellige tradities.’ De kinderen hebben geleerd hoe het komt dat het in deze periode zo vroeg donker is, hoe je pepernoten moet maken en welke tradities bij het Kerstfeest horen. In groep 5 en 6 zijn de kinderen bezig geweest met de Hollandse meesters en de Big Five van Nederland. Ook hebben ze onderzocht waar ons volkslied eigenlijk over gaat. In groep 7 en 8 was het thema: Stem op mijn partij! Hier zijn de kinderen bezig geweest met morele dilemma’s, het oplossen van problemen zoals de opwarming van de aarde en vieze rivieren. Daarnaast gingen de kinderen aan de slag met hun onderzoek voor het oprichten van een eigen politieke partij.

Thema Eigen Onderzoek Piet Mondriaan Pakjesboot

VREEDZAME SCHOOL

Nieuwste versie Vreedzame School
De Vreedzame School heeft een vierde versie van het programma uitgegeven. Het programma is verbeterd en aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Belangrijke verbeteringen zijn:
In de nieuwe versie krijgen kritisch denken, sociale veiligheid en cohesie een prominentere plek;
De samenhang tussen de blokken is versterkt;
Democratisch overleg en actieve leerlingparticipatie zijn beter geïntegreerd in alle blokken;
Waar mogelijk zijn er verbanden met de online-wereld gelegd ter versterking van het digitale burgerschap;
De lessen zijn geactualiseerd. De lesinhoud sluit nog beter aan bij het wetsvoorstel Burgerschap en de ontwikkelingen binnen Curriculum.nu.;

Sinds begin november werken wij met die nieuwste versie.

Start blok 4
Na de Kerstvakantie beginnen we met blok 4 "We hebben hart voor elkaar". Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. Wij streven naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar hebben", dat wil zeggen dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.

De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.

Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

NATUUR

Bollen planten
Begin dit jaar is er een (gratis) bloembollen pakket aangevraagd. Meester Amine, heeft samen met kinderen, de bollen in de grond geplant. We hopen dat de opkomst fleurig zal zijn in het voorjaar. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Onderin deze nieuwsbrief foto's van het planten van de bollen!

IN DE BUURT

Informatieboerderij Zorgvrij
Kijkt u voor het programma van de informatieboerderij Zorgvrij voor de maanden januari en februari in bijgevoegde nieuwsbrief

TOT SLOTKerst 2020

Beste Ouders,

We sluiten een roerig jaar af.

We bedanken iedereen voor de enorme steun, het meedenken, de praktische hulp en de samenwerking.

Het hele Augustinusteam wenst alle kinderen, ouders, verzorgers en opa's en oma's een gezond en sprankelend 2021!

Team Augustinus: Mirjam, Nadia B., Dunja, Brit, Nathalie, Lisa A., Hanna, Nadja, Leonie, Lisa W., Ester, Court, Vincent, Nadia K., David, Selma, Amine en Alice

Foto's

Toon alle afbeeldingen