• Nieuws

​Belangrijke data / Corona en zo - Loting nieuwe leerlingen - Filosoferen - Mediawegwijs - Klimmen / Thema - 'Wow de Wereld' - Aardse Extremen - Buitenlessen / Vreedzame school: We dragen een steentje bij / Ontdekdagen / In de buurt

BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei - Meivakantie
Maandag 17 mei - Start thema: Een eigen plek (tot zomer)
Woensdag 2 t/m vrijdag 4 juni - Kamp groep 8 (o.v.b.)
Donderdag 3 juni - Schoolreisje groep 1 t/m 7 (o.v.b.)
Vrijdag 11 juni - Rapporten mee groep 1/2
Maandag 14 juni - Rapportgesprekken groep 1/2 (deze week)
Woensdag 23 juni - Studiedag, alle kinderen vrij!
Vrijdag 25 juni - Rapporten mee groep 3 t/m 7
Maandag 28 juni - Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 (deze week)
Maandag 28 en dinsdag 29 juni - Adviesgesprekken groep 7

ALGEMEEN

Corona en zo
We hebben met elkaar sinds de opening van de scholen wel even wat voor de kiezen gehad.
Best wat groepen hebben de afgelopen weken te maken gekregen met besmetting, soms in de eigen thuisomgeving, in de klas van een medeleerling of onlangs zelfs dat drie van de leerkrachten in quarantaine moesten vanwege een positieve uitslag. Het gaat gelukkig weer goed met iedereen en iedereen is weer op school want ook meester Court van groep 7 start weer na de meivakantie.

We merken natuurlijk ook wel dat het ouders soms te veel wordt of het begrip even weg is. We staan iedereen graag te woord, we kunnen helaas niet alle vragen naar ieders tevredenheid beantwoorden. Heeft u vragen over schoolbesluiten rondom coronabesmetting op school dan is de GGD Waterland (niet Amsterdam) ons contact, tel. 075-6518320 (vraag naar het scholenteam).

Wij voelen ons zeer gesteund door uw meedenkende en positieve houding, hoe lastig dat soms ook is als we weer een beroep op u moeten doen. We doen als team ons best om de quarantainetijd zo kort mogelijk te laten zijn en maken steeds een zo zorgvuldig mogelijke afweging. We kiezen ervoor zoveel mogelijk onderwijs door te laten gaan, zoals ons natuuronderwijs op De Gouwe, de thema's, onze buitenlessen en ook hebben we al onze extra ondersteuning, waar het kon, altijd door laten gaan. Natuurlijk hebben we, door allerlei wisselingen van de groepssamenstelling (omdat leerlingen vaker thuiszitten) en ziekte van leerkrachten ook te maken met teleurstelling en tegenvallers. De drive om het aanbod zorgvuldig en passend te maken leeft bij ons allemaal.
De afgelopen maanden is een onderwijsassistente aangetrokken (Ingeborg) voor extra leesondersteuning en is in enkele groepen gekozen voor een dag dubbele bezetting zodat er extra instructie gegeven kan worden. We merkten ook dat, door de onderbrekingen, soms de sociale dynamiek veranderde in een groep. In sommige groepen kiezen we er daarom voor om hiervoor een ondersteuningsprogramma in te zetten.
'Ouderwetse' schoolreisjes kunnen we nog niet organiseren, maar we zijn wel bezig met een haalbaar alternatief voor alle groepen. U hoort binnenkort hoe we dat gaan doen.

Sinds vorige week is ook de BSO weer open, dat is fijn. Het geeft meer rust voor u als u thuis moet werken. Net als iedere versoepeling zorgt dit voor ons allemaal ook voor nieuwe uitdagingen.
Op school houden wij de groepen namelijk nog steeds cohort, dit betekent dat kinderen bij ons niet mengen, waardoor als er een besmetting is, het één klas treft en niet meerdere.
Nu kinderen weer naar de BSO gaan, komen ze daar wel met kinderen uit andere groepen in contact. Gelukkig heeft Partou ons laten weten ervoor te zorgen dat de kinderen van de Augustinus bij elkaar zitten en niet mengen met andere scholen, maar dat lukt niet op iedere BSO.
BSO's kunnen echter niet verhinderen dat kinderen van meerdere leeftijden gemixt zijn. Iedere versoepeling zal weer effect hebben op ons als school en daardoor ook voor ouders.

Daarom ook een oproep naar aanleiding van het openstellen van de BSO:
Als een kind positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO als de school informeren.
School en BSO zullen onderling contact opnemen als er een positieve testsituatie is, rekening houdend met wat er toegestaan is vanuit de wet op privacy.

Meivakantie en reist u naar het buitenland? Ga liever nog niet op een buitenlandse reis. Keert u terug uit een risico gebied dan is 10 dagen thuisblijven verplicht (of na 5 dagen testen). We vragen u zich strikt aan deze afspraak te houden.

Loting nieuwe leerlingen
Mochten er nog broertjes of zusjes zijn van leerlingen bij ons op school, die nog niet zijn ingeschreven, wilt u dat zo snel mogelijk doen.
Let wel, broertjes en zusjes hebben voorrang, mits op tijd ingeschreven. Indien u een inschrijfformulier nodig heeft, kunt u deze aanvragen via staugustinus.administratie@askoscholen.nl. We hebben alle leerlingen van het afgelopen lotingsblok kunnen plaatsen.

Filosoferen op de Augustinus (door Juf Lenore, onze filosofie juf)
Op de Augustinus wordt bij elk schoolbreed thema van groep 1 t/m 8 gefilosofeerd met de leerlingen.
Op de Augustinus heeft een groep leerkrachten geleerd hoe je zulke gesprekken ook zelf kunt voeren. Filosoferen spreekt namelijk het creatieve denken bijzonder aan en dat is een waardevolle vaardigheid. Je kan met alle leeftijden filosoferen. Vooral met kleuters is dat heel erg goed mogelijk, zij vragen zich nog alles af met een open blik en stellen vaak ‘waarom vragen’. Jonge kinderen zijn ook vaak nog minder bezig met sociaal wenselijke antwoorden.
Oudere kinderen kunnen meer bezig zijn met of het wel klopt wat ze zeggen, of juf of meester het wel met hen eens is of wat anderen kinderen er van vinden. En dat is nou precies waarbij filosoferen helpt want geen antwoord is goed of fout. Alle antwoorden zijn verwoordingen van eigen gedachten, ideeën en meningen die, naarmate het gesprek vordert, wel kunnen veranderen.

De vragen en ideeën van kinderen worden serieus genomen. Het zijn vragen die voortkomen uit hun eigen verwondering en de start vormen voor een gezamenlijk denkproces. Dit werkt verbindend. Hun redeneringen zijn vaak origineel, creatief, verbazingwekkend slim en dragen bij aan introspectie. Door het filosoferen leren kinderen kritisch en creatief te denken, vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn naar het denken en voelen van anderen.

Zo waren we deze keer bezig met vragen over het verschil tussen mens en dier. Een leerling vroeg zich af of dieren zich ook afvragen of wij wel dieren zijn of toch een ander soort wezens. Een andere leerling noemde dat wij van de apen kwamen dus ook dieren zijn maar dan net intelligenter. En hoe zouden we eruit zien als we van de krokodillen zouden afstammen? Of wat zou er gebeuren als de huidige apen zich nog zouden door ontwikkelen en ook mens zouden worden? En of dieren kunnen voelen zoals mensen zijn de meeste leerlingen het over eens maar hoe we dat dan weten, nou dat hebben we zelf bedacht zei een leerling. Dus wij denken iets en dat maakt dat het zo is. Net zoals Descartes al zei, ik denk dus ik besta.

Na een langere periode filosoferen op school, merk ik dat leerlingen minder oordelen over het antwoord van de ander, ook stillere kinderen hun vinger opsteken, leerlingen op elkaar ingaan en verder denken (door twee vingers op te steken) en hun creatieve ideeën kwijt kunnen.

Mediawegwijs
Na de meivakantie start de organisatie Mediawegwijs met een lessenserie voor groep 1 t/m 8. Mediawegwijs is een concept dat zorgt voor implementatie en borging van digitale geletterdheid binnen de schoolorganisatie. Mediawegwijs wil kinderen van nu voorbereiden op hun rol en functioneren binnen de digitale toekomst. Mediawegwijs heeft voor het basisonderwijs een complete leerlijn digitale geletterdheid van 48 lessen ontwikkeld. Deze mediawijze lessen zijn speciaal samengesteld voor groep 1 tot en met groep 8. Dankzij hun ervaring en brede vakkennis geven de vakdocenten in elke groep op het passende niveau les.

De lessen zijn heel praktisch en dat vinden de kinderen erg leuk. Ze gaan echt zelf actief aan de slag. Er worden geen losse workshops met veel theorie gegeven, maar lessen met inhoud. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten, zo leert de leerkracht ‘on the job’ Op deze manier kan de leerkracht eventueel op een later moment zelf ook aan de slag met de lesstof.

Mediawegwijs brengt digitale geletterdheid binnen de school op basis van vier pijlers:

· Informatievaardigheden
· Computational thinking
· Mediawijsheid
· ICT-basisvaardigheden

Ieder kind maakt op een heel praktische manier kennis met alle verschillende onderdelen van nieuwe media. Ze leren programmeren, leren nepnieuws en echt nieuws van elkaar te onderscheiden, gaan aan de slag met een green screen en VR-bril, maar ook een serieus en heel belangrijk thema als cyberpesten komt aan bod. Dit is heel actueel. Door de lockdown is dit enorm toegenomen. Binnen mediaonderwijs is dit een belangrijk onderdeel om bespreekbaar te maken, zodat de leerlingen zien en inzien welke gevolgen cyberpesten kan hebben.

Gedurende zes weken zullen alle groepen elke week een les van zo’n 1,5 uur (kleuters 1 uur) aangeboden krijgen.

Klimmen in het Twiske
Groep 8 heeft, na het maken van de centrale eindtoets op dinsdag en woensdag, op donderdag 22 april geklommen in het klimbos in het Twiske. De ouderraad heeft het geregeld en het was TOP! Ze zijn op de fiets naar het klimbos gegaan waar ze eerst instructie kregen en daarna mochten klimmen. Groep 6 en 7 gaan binnenkort ook.

20210422 094333 copy 20210422 091754

THEMA

Thema ‘Wow de wereld’
De huidige themaperiode loopt alweer op zijn eind. In alle groepen zijn er leuke workshops en lesbezoeken geweest die aansloten op het thema.

Bij de kleuters is er bezoek geweest van een echte hond! De kinderen weten nu van alles te vertellen over hoe je een hond moet verzorgen.

In groep 3 en 4 zijn er workshops geweest over ruimtevaarders, het zonnestelsel en beweging. De kinderen hebben met z’n allen een rondje gedraaid om de zon. Ook is er een model gemaakt van het zonnestelsel. Verder is groep 3 met een ruimtemissie op weg geweest op zoek naar maanstenen. Groep 4 heeft zich verdiept in beweging. Zo kwam de roterende beweging aan bod tijdens het bouwen van een tandwielconstructie en is getest welke knikker de langste lineaire beweging kan afleggen in een knikkerbaan.

zonnestelsel

In groep 5 en 6 zijn er workshops geweest over het weer, luchtdruk en mineralen. Tijdens de workshop ‘Mineralen Mania’ kregen de kinderen een kijkje in de processen van steenvorming, invloed van temperatuur op gesteente en eigenschappen van gesteenten en mineralen. Ook konden ze het proces van een vulkaanuitbarsting bestuderen.

minderalen mania  vulkanen mad science

Daarnaast zijn de kinderen van groep 5 aan de slag geweest met het maken van een regenwolk en hebben ze ervaren hoe luchtdruk werkt. In groep 6 werd er geëxperimenteerd met lucht die stroomt van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied. Ze probeerden voorwerpen op een luchtstroom te laten zweven en gebruikten een vortex schieter als ‘kaarsendover’ op afstand.

wervelend weer mad science

In groep 7 en 8 hebben de kinderen een workshop gevolgd over optische illusies. Ze ontdekten hoe draaiende spiralen naar boven en naar beneden klimmen zonder te bewegen en hoe een hond in een handdoek verandert. De kinderen hebben bekende spiegelillusies in de klas uitgeprobeerd en hebben het smaakzintuig bij een van de proeven moeten gebruiken.

spiegelillusie

 

Groep 6 bijdrage thema Aardse Extremen - Liv schrijft een gedicht

thumbnail IMG 7205

Groep 6 bijdrage thema Aardse Extremen - Romeo schrijft een gedicht

thumbnail IMG 7206

Buitenlessen op onze school!
Begin april was de nationale buitenlesdag. Onze school deed daar ook aan mee. Wij stonden zelfs in de plaatselijke krant: ‘t Kompas, met dit nieuws, klik hier.
Het leuke van buitenles is dat de kinderen erg enthousiast zijn. Ze leren terwijl ze buiten zijn en bewegen daarbij ook nog eens.

In groep 6 mochten de leerlingen ook zélf een buitenles ontwerpen. Één les hebben ze zelfs al uitgevoerd. Echt super! Alle goede lessen worden bewaard in onze ‘buitenlesmap’ (hierin staan allerlei buitenlessen) voor een volgende keer.

IMG 8886 IMG 9009

VREEDZAME SCHOOL

We dragen een steentje bij aan de gemeenschap
In blok 5 laten we de leerlingen allemaal een steentje bijdragen aan de gemeenschap. Hoe zorgen we hier nou precies voor op school. We gaan aan de slag met de mediatie en in de hogere groepen gaat er ook gekeken worden naar hoe de democratie in elkaar zit.

Bij de kleuters gaan we aan de slag met zien dat elkaar helpen een positief effect heeft. Zo kan je een helpende hand bieden en ervoor zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt. Dit wordt vooral nog gehouden bij taken in de klas. Verder leren de kinderen het stappenplan bij het oplossen van een conflict.

In groep 3 en 4 gaat het om elkaar helpen. Hierbij wordt er een verschil gemaakt tussen elkaar helpen of je ergens mee bemoeien. De kinderen oefenen met voorbeelden uit de praktijk hoe je elkaar goed kan helpen (zonder dat het bemoeien is). We gaan in op de mediatoren die er op school zijn en benoemen wat zij voor je kunnen betekenen.

Groep 5 en 6 staan stil bij de dingen die je voor elkaar kan doen. Bijvoorbeeld iets doen voor een goed doel. Ze gaan ook bedenken hoe ze een bijdrage kunnen leveren in de eigen groep. Wat zijn kwaliteiten in de groep? De kinderen kunnen allemaal iets bijdragen. Hier maken ze een mooie lijst van. Ook gaan ze kijken naar aardige dingen voor elkaar doen en omschrijven ze een aardig persoon.

Bij de hoogste groepen van de school zal er wat meer worden uitgezoomd. Ze zullen het gaan hebben over het begrip participatie, hier moet je ook initiatief voor tonen. Je hebt ook verschillende groepen in Nederland die ergens initiatief voor tonen, hier zal ook naar worden gekeken. In groep 8 specifiek naar de democratie, onderdeel hiervan zijn de verkiezingen. De kinderen bekijken de grondwet en vergelijken deze met de grondwet die wij op school hebben.

NATUUR

Ontdekdagen Gouwe Plek
In de maand april konden we eindelijk weer ontdekken op onze eigen Gouwe Plek.
Helaas zijn de winter-ontdekdagen niet doorgegaan in verband met de lockdown. Dus we zijn extra blij dat we de lente-ontdekdagen wel door kunnen/konden gaan. Met duidelijke corona afspraken hebben onze leerlingen onder begleiding van de natuurouders onze Gouwe Plek kunnen ontdekken. Er zijn vogels (met verrekijkers) bekeken, kleine kriebeldiertjes met loep-potjes bekeken. Volgende week worden er onde andere nog bomen (met hun knoppen) bekeken. Kortom: de Gouwe Plek is een heerlijke ontdekplek.

IMG 9122 IMG 9123

IMG 9124 IMG 9128

IN DE BUURT

In normale tijden kunnen ouders op ons mededelingenbord in de hal de leuke activiteiten die in Landsmeer georganiseerd worden bekijken. Hieronder een tweetal tips die wij graag met u delen.

Jumbo Open Trainingsdag IVV Landsmeer

IMG 7230 Jumbo Trainingsdag Landsmeer

Bikkeltraining kleuters

kleuters 2021 1

Een hele fijne vakantie en tot maandag 17 mei allemaal!

Team Augustinus

Vincent, Court, Nadja, Rolf, Ester, Ingeborg, David, Leonie, Hanna, Lisa W., Lisa A., Dunja, Nathalie, Brit, Martine, Mirjam, Nadia, Selma, Alice

Foto's

Toon alle afbeeldingen