• Nieuws

Belangrijke data / Juf Martine / Corona / Sneeuwgym / Sporten / Winter in groep 1/2 / Voorlezen / Vreedzame school - Hart voor elkaar hebben / Sneeuwpret Challenge / In de buurt

BELANGRIJKE DATA

De data voor de rapporten en oudergesprekken zijn aangepast!
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari - Voorjaarsvakantie
Maandag 1 maart - Start thema 4
Woensdag 24 maart - Rapporten mee groepen 3 t/m 7
Woensdag 24 maart t/m vrijdag 26 maart - Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 (online)
Vrijdag 26 maart - Palmpasen groepen 1/2
Woensdag 31 maart - Paasontbijt
Donderdag 1 april - Studiedag, alle kinderen vrij!
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april - Goede Vrijdag en Pasen
Dinsdag 20 en woensdag 21 april - Centrale Eindtoets groep 8
Donderdagochtend 22 april - Koningsspelen/Sportdag o.v.b.
Donderdagmiddag 22 april studiemiddag, kinderen zijn vrij! (Let op! deze studiemiddag stond per abuis niet in de papieren agenda)
Dinsdag 27 april - Koningsdag, kinderen zijn vrij!
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei - Meivakantie

EVEN VOORSTELLEN

Juf Martine
Martine de NijsHallo beste ouders en verzorgers. Graag stel ik mijzelf aan jullie voor.
Ik ben Martine de Nijs, ik ben 49 jaar en ik woon in Amsterdam Oud West. Ik ben getrouwd en heb een dochter van inmiddels 18 jaar. In mijn vrije tijd vind je mij vooral in mijn eigen moestuin. Ook houd ik erg van lekker eten en haak ik graag of ik bezoek een mooie expositie, een concert of theatervoorstelling. Na de voorjaarsvakantie geef ik les op de donderdag en vrijdag en neem ik het stokje over van juf Nadia Benharik.

Een aantal jaar geleden heb ik mijn onderwijsbevoegdheid behaald, vervolgens heb ik er toen niet voor gekozen om les te geven op een basisschool. De afgelopen vier jaar begeleide ik leraren, schoolleiders en bestuurders bij hun nascholing/professionalisering. Hierdoor begon bij mij het lesgeven steeds meer te kriebelen.

Ik houd er erg van om kennis over te dragen en mensen te begeleiden in hun leerproces, dit geeft mij veel energie en afwisseling. En ik kijk er erg naar uit om alle leerlingen te leren kennen, hen te inspireren om hun talenten te ontwikkelen, te zien groeien en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Tot ziens!

ALGEMEEN

Corona
De nieuwe coronaregels hebben als belangrijk doel om de school open te houden en geen klassen naar huis te hoeven sturen. Het is heel prettig dat alle ouders op school hier zo verantwoordelijk mee omgaan en kinderen thuis houden als dat nodig is, de gespreide tijden zo goed mogelijk in acht nemen en ons informeren waar dat nodig is. Wij realiseren ons dat dat ook weer extra flexibiliteit van iedereen vraagt. Bedankt voor alle inzet van iedereen en voor de constructieve opstelling.

Als een leerling (op GGD advies) in quarantaine moet dan zit een kind langere tijd thuis. Dan zullen we het afstandsonderwijs bieden zoals we dat voorheen ook deden.

Hoe zit het ook al weer? in het kort de belangrijkste zaken op een rij (Bron: RIVM):
Wat moeten we doen kinderen die (verkoudheids)klachten hebben:
Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of andere klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, en blijven thuis.

Uitgezonderd zijn kinderen die:
af en toe hoesten;
bekende chronische luchtwegklachten hebben;
bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.
Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen met klachten thuisblijven?

In de volgende situaties blijven kinderen van 0 t/m 12 jaar thuis:
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met COVID-19.
Kinderen die terugkomen uit een hoog-risicogebied.
Testen - hoe zit dat eigenlijk?
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Voor kinderen van 4-12 jaar geldt nu ook dat zij een dringend testadvies hebben te testen bij verkoudheidsklachten
Ondanks het dringend advies kan het voorkomen dat u uw kind niet wil laten testen. Wat dan te doen?
Indien een kind met milde klachten en koorts en/of benauwdheid niet wordt getest, blijven de huisgenoten thuis tot het kind 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school en de huisgenoten uit quarantaine.

Als een leerkracht of een kind besmet blijkt te zijn met het Corona virus kan een klas of school 5 dagen in quarantaine geplaatst worden. Kinderen die na 5 dagen quarantaine negatief testen kunnen weer terug naar school (als er leerkrachten beschikbaar zijn).
Testen is niet verplicht en gebeurt nooit zonder expliciete toestemming van de ouders. Wie zich niet laat testen kan bij het uitblijven van klachten na 10 dagen weer naar school. Leerlingen worden nooit door of op school getest. Dit verloopt altijd via de GGD.

Sneeuwgym
In het prachtige winterse weer van sneeuw en zon was de gymles voor iedereen een genot. Buiten rennen met het nieuw bedachte sneeuwengeltikkertje en natuurlijk lekker de sneeuw in duiken.

Bewegen in de sneeuw Bewegen in de sneeuw 2

Sporten

We hebben de bewegingslessen naar buiten verplaatst, dat was toch ook wel een erg leuke ervaring.
Na de vakantie gaan we het weer proberen in de gymzaal van ICL. Alleen voor groep 7 en 8 zetten we de buitenlessen nog even voort. De sneeuw is gesmolten, het voorjaar komt er weer aan en daarmee ook de Koningsspelen, de ASKO-sportdag voor groep 8 en het basketbaltoernooi en voetbaltoernooien. Tot nu toe is het ook voor ons nog spannend of het komend jaar allemaal weer doorgaat. Wij hopen hier na de voorjaarsvakantie spoedig meer over te weten. David laat jullie weten als er meer bekend is over voetbal of basketbal.

THEMA

Thema "De winter" groep 1/2
Hieronder wat mooie foto's van thema De Winter in groep 1/2.

De wintertafel samen

Gideon Samson en Ted van Lieshout lezen voor
Van 20 t/m 30 januari waren de Nationale Voorleesdagen. Helaas zaten de meeste kinderen van de Augustinus deze dagen thuis en kregen zij online onderwijs. Gelukkig wisten wij twee kinderboekenschrijvers te strikken; Ted van Lieshout en Gideon Samson om een filmpje speciaal voor de kinderen van de Augustinus op te nemen. Ted van Lieshout las voor uit ‘Boer Boris’ en Gideon Samson las voor uit ‘met je hoofd boven water’, zie de foto hieronder.

Gideon leest voor

VREEDZAME SCHOOL

De afgelopen periode heeft iedereen veel moeten schakelen vanwege alle veranderingen. Kinderen kregen onderwijs thuis, ouders die zelf moesten werken moesten ook hun kind(eren) helpen met schoolwerk, en leerkrachten moesten het onderwijs zo afstemmen dat het geschikt was om thuis te doen. Dit doet met iedereen wel iets.
Bij het open van de scholen hebben wij, als team van de Augustinus hier over nagedacht en besloten om de eerste 2 weken dagelijks aandacht te besteden aan groepsvorming, de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en hun welzijn. Hiervoor pakken we terug uit de eerste drie blokken van de Vreedzame School; 'We horen bij elkaar', 'We lossen conflicten zelf op' en 'We hebben oor voor elkaar'.

Er worden gesprekken met elkaar gevoerd, groepsopdrachten gedaan, gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en er wordt gefilosofeerd met juf Lenore.
Tijdens deze filosofieles wordt er met elkaar gepraat over de afgelopen periode aan de hand van platen. Vervolgens maken alle kinderen een kleurplaat van een mens waarin ze mogen tekenen hoe hun hart voelt, wat hun hoofd denkt, of hun armen en benen genoeg kunnen bewegen etc. Deze tekening wordt uitgeknipt en tot één hele lange vriendschapsslinger voor de school gemaakt, zodat alle klassen en leerlingen verbondenheid en saamhorigheid kunnen ervaren na deze periode van lockdown.

Vreedzame school

Poppetje Poppetje 2 Poppetje 3

Hart voor elkaar hebben

In blok 4 staan de gevoelens centraal. Dit blok heet hart voor elkaar hebben. We gaan hierbij vooral in op het oplossen van conflicten. Je gaat vertellen over gevoelens, maar deze gaan we ook erkennen en accepteren. In iedere groep gaan we hier een beetje anders mee om.

Zo zullen de kleuters als eerst de vier belangrijkste gevoelens gaan omschrijven, benoemen, maar ook laten zien aan elkaar. Dit zijn blij, bang, verdrietig en boos. Hierna kunnen ze aan elkaar vertellen hoe ze zich voelen. De ander zou dit ook kunnen zien door te kijken naar de houding of gezichtsuitdrukking van de ander.

In groep 3 en 4 zullen de kinderen aan de slag gaan met het benoemen van hun gevoelens. Hierbij kijken ze naar de verschillende petten die je op kan zetten tijdens een conflict. Een bange reactie zal passen bij de gele pet bijvoorbeeld. Ook gaan ze in op de oorzaak van dat gevoel. Waardoor kwam het precies dat je nu boos, blij, bang of verdrietig bent. Als je boos bent kies er dan voor om even af te koelen.

Groep 5 en 6 zullen de gevoelens kunnen herkennen in een aantal verhaaltjes die voorgelezen zullen worden. Verder gaan ze in op situaties die ook op school kunnen gebeuren. Wat doe je bijvoorbeeld als je ziet dat iemand wordt buitgesloten. Wat helpt iemand juist als hij/ zij boos is en wat juist helemaal niet.

Groep 7 en 8 breiden de gevoelens uit door hier een woordweb van te maken en zullen verschillende situaties van over de hele wereld bespreken. Ze zullen het gaan hebben over de relaties die je met elkaar kan hebben. Groep 7 zal hierbij vooral kijken naar pesten en buitensluiten. Groep 8 zal het gaan hebben over het gevoel bij verliefd zijn.

NATUUR

Sneeuwpret Challenge
Onze ontdekdagen konden helaas niet doorgaan ivm de lockdown. Gelukkig konden we vogels voeren in de sneeuwpret challenge. Deze challenge is trouwens gewonnen door groep 6 ;-). Bekijk de foto's in de fotomap onderaan deze nieuwsbrief!

IN DE BUURT

Gemeente faciliteert online ouderschapscursus
Heb je het idee als ouder dat je kind of kinderen de agenda bepalen? En heb je soms helemaal geen tijd meer voor elkaar of voor jezelf? Dan is het tijd voor actie! Iedereen heeft af en toe ontspanning nodig. Dat is de enige manier om de tropen- jaren (en coronatijd) vol te houden. Maar hoe doe je dat dan?

Als inwoner van de gemeente Landsmeer kunt u zich kosteloos inschrijven voor de online cursus “in de tropenjaren” Deze cursus is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en biedt u als ouder praktische tools en oefeningen aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Kijk voor meer informatie op https://oudersinc.nl/. Als u de cursus wilt volgen, kunt u zich rechtstreeks inschrijven via deze website. Op basis van uw postcode in Landsmeer kunt u gratis starten.

Opvoedspreekuur gemeente Landsmeer
Tekst opvoedspreekuur ouders divers.docx

Een hele fijne voorjaarsvakantie namens het Augustinusteam:

Brit, Martine, Dunja, Mirjam, Nathalie, Lisa A., Lisa W., Hanna, Leonie, Ester, Court, Vincent, Ingeborg, Nadja, Nathalie, Nadia, Selma, Amine en Alice

Sneeuwpretchallenge